Max Andersson

Jämställda löner

Idag på mötet säger socialdemokraterna att de har fullt förtroende för att regionens lönesättande chefer ska rätta till de ojämställda lönerna i lönerörelsen. Det har visserligen talats om saken i flera decennier utan resultat men nu djäklar…

Vår egen personalavdelningen säger däremot att det behövs 100 miljoner i extra budgetanslag för att rätta till lönerna. Men (s) tror det går att göra för halva summan.

Moderaterna har dock ännu fullare förtroende. De tror att det kan göras gratis.