Max Andersson

Sverige vann på Nej-et

Det börjar det bli uppenbart att Nej-sidan hade rätt om EMU. Sverige har vunnit ekonomiskt på att behålla kronan och en självständig politik. Tack vare oss som röstade nej har våra räntor varit anpassade för läget i svensk ekonomi, och de har dessutom varit lägre än räntan varit i EMU-länderna.

DN rapporterar nu om att svenska bolåntagare tjänade 5 miljarder kronor under år 2006 på att vi har lägre räntor tack vare nej-et. Det är för övrigt samma husägare som Ja-sidan lovade guld och gröna skogar under folkomröstningen med beräkningar som var rena fantasikalkylerna. Jag undrar om de beräkningarna ligger kvar någonstans på nätet?

Även folkpartiets veckotidning NU har en intressant EMU-nyhet i en artikel om hur Lars Calmfors presenterat en rapport från European Economic Advisory Group, EEAG.

EEAG är skeptisk till den räntehöjning som ECB signalerat eftersom den innebär en mer aggressiv penningpolitik än tidigare, vilket man inte tycker är nödvändigt. Man har också tittat på vilka stabiliseringskostnader de olika länderna har, och visar då bland annat att Irland (2000-2001), Nederländerna (2001) och Grekland (2003) legat långt från sina optimala räntor.
Lars Calmfors jämförde med hur Sverige skulle ha passat in som euroland med hänsyn till räntorna, och konstaterade att Sverige skulle ha letat sämre till än många andra länder, men absolut inte sämst.
-Vissa länder har betydande stabiliseringskostnader för emumedlemskapet.

Kors i taket! Till och med folkpartisternas veckotidning skriver om de ekonomiska nackdelarna med EMU.