Max Andersson

Stoppa krigshetsen inom folkpartiet

Karla López och jag har skrivit ett svar på folkpartisten Allan Widmans påhopp på Brännpunkt mot mp:s nya hållning i Afghanistanfrågan.
/
MA

Stoppa krigshetsen inom folkpartiet
Miljöpartiet har en lång tradition av att arbeta för fred och internationell solidaritet. Vi stödjer fredsbevarande insatser i humanitärt syfte, men när det gäller Afghanistan har vi länge varit oroade över den tilltagande sammanblandningen mellan den fredsbevarande ISAF-styrkan och USAs krigföring inom ramen för ”Operation Enduring Freedom”.

USA driver medvetet på för att sudda ut skillnaden, och talibanerna betraktar nu alla utländska styrkor som fiender. Situationen i landet har allvarligt försämrats på senaste tiden. Det har gång efter gång kommit uppgifter om amerikanska övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna. USA:s agerande med bombningar och tortyr har undergrävt de internationella truppernas legitimitet och möjliggjort talibanernas återkomst. För Allan Widman (fp) verkar Afghanistan vare en väldigt enkel fråga om godhet vs ondska när han på Brännpunkt 6/3 anklagar Miljöpartiet för cynism och osminkad populism. För oss är det här ingen enkel fråga, men när läget i verkligheten förändras måste det också innebära en förändrad politik.

Miljöpartiet är berett att fortsätta att stödja FN-insatsen med ökade resurser för den civila uppbyggnaden av Afghanistan, men i längden är det tyvärr inte möjligt att genomföra FN-uppdraget samtidigt som USA bedriver krig i Afghanistan. Sverige bör därför kräva att USA avslutar sin krigföring, och om situationen inte förbättras måste de svenska trupperna tas hem.

Det är här som vi och folkpartiet skiljer oss åt. Miljöpartiet har en politik för verkligheten. Folkpartiet däremot utformar sin politik för tidningsrubrikerna. Vi är inte bara måna om svenskars liv utan också om afghanernas liv och säkerhet. USA vinner inga hjärtan genom att kränka civilbefolkningens liv och rättigheter. I kampen mot terrorismen får aldrig brott mot mänskliga rättigheter begås för då sänker vi oss till terroristernas egen nivå.

För folkpartiet är däremot alla utrikespolitiska frågor enkla, eftersom USA helt enkelt inte kan göra något fel. Man får inte glömma att om folkpartiet hade fått bestämma så hade Sverige skickat trupper till Irak år 2003.

När det gäller förslaget om att skicka JAS-plan till Afghanistan ställer vi oss negativa. Kan det möjligen vara så att det handlar om att tillgodose exportindustrins intresse av att kunna säga till sina kunder att JAS har stridserfarenhet? Miljöpartiets grundtes är att internationella insatser först och främst skall vara behovsstyrda. Inte fungera som gödkalv för det militärindustriella komplexet.

Vill vi skapa fred och säkerhet i världen måste vi vara beredda att se saker mer nyanserat. Det är alldeles uppenbart att situationen i Afghanistan är komplex. Kriget mot terrorismen har skapat mer oroshärdar och lidande i världen än tidigare. Det är dags att tänka om. Terrorismen är ett symtom på orättvisan i världen, och därför kan den inte lösas med våld.

Författare:
Karla López (mp)
Max Andersson (mp)