Max Andersson

”Sverige blockerar reform mot skatteflykt i EU”

Sammansatt bild: Max Andersson och Magdalena Andersson.

 

Nu skriver jag i Svenska Dagbladet om att Magdalena Andersson blockerar beslut mot skatteflykt i EU:s ministerråd. De stora företagens aggressiva skatteplanering kostar vår gemensamma välfärd enorma summor varje år och behöver få ett slut.

***

”Sverige blockerar reform mot skatteflykt i EU”

Skatteflykten kostar enligt OECD mer än 1000 miljarder kronor per år genom att stora företag gömmer undan pengarna i brevlådeföretag och skatteparadis. För att motverka detta har EU-kommissionen föreslagit en lag om att de största företagen skall tvingas rapportera var de har sin verksamhet och var de betalar sin skatt, så kallad offentlig land för-land-rapportering.

EU-parlamentet röstade för reformen redan förra sommaren. Sedan dess har dock flera länder, bland annat Sverige, blockerat beslutet i EU:s ministerråd. Men nu börjar det äntligen röra på sig. Vid ett möte i Bryssel i juni framkom det att länder som Storbritannien och Spanien nu ändrat sig och vill kompromissa för att komma till beslut.

I dagsläget är det därigenom bara några länder som blockerar filen. Det är bland andra Tyskland, ett antal skatteparadisländer som Luxemburg – och Sverige! Folkrörelser i Europa har startat en namninsamling på nätet där dessa länder pekas ut. En video med samma innehåll har redan nått 200 000 personer och haft mer än 40 000 visningar i Europa.

Det är tråkigt att Sverige skall synas i detta negativa sammanhang. Det är för mig en gåta hur vår finansminister Magdalena Andersson (S) som har en hög svansföring i medierna när det gäller kampen mot skatteflykt inte ser till att Sverige stödjer förslaget. Det handlar inte om att ge EU rätt att beskatta utan om att samarbeta för att företagen inte skall kunna smita från sin del av vår gemensamma välfärd.

Jag vet att länder utsätts för påtryckningar från stora företag som inte vill att allmänheten skall få insyn i hur de bedriver aggressiv skatteplanering. Men så länge varje regering skyddar bolag som är stora i det egna landet så blir det också omöjligt att komma åt den globala skatteflykten. EU är en av världens största ekonomier och har muskler som enskilda länder saknar. Genom att tvinga stora företag som vill verka inom Europeiska Unionen att rapportera sina skatteaffärer kan ta vi ett stort och viktigt steg framåt i arbetet mot skatteflykt.

I EU-parlamentet röstade de gröna, vänstern, socialdemokraterna och liberalerna för förslaget. Nu ökar stödet för offentlig land-för-land-rapportering också i Sverige. Inför valet har biståndsorganisationen Diakonia ställt frågor till partiledarna i riksdagen. Fem av åtta partiledare svarade i juni 2018 ja på frågan om de kommer att arbeta för offentlig land-för-land- rapportering. Sedan tidigare har Miljöpartiet och Vänsterpartiet haft denna inställning, men nu uttalar även Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna sitt stöd för detta.

Sverige har varit med och skapat bättre skatteregler i OECD. Dessa bygger på att skattemyndigheter i olika länder kan utbyta information och ha möjlighet att ingripa om de misstänker rena olagligheter. Problemet är att skatteflykten ofta är laglig i juridisk mening även om den är moraliskt och etiskt förkastlig. Det är därför frågan om offentlig rapportering är viktig.

Anställda på skattekontor över hela Europa har också skrivit ett brev till EU där de påpekar att det kan vara svårt för tjänstemän med små resurser att gräva i skatteaffärer och pressande att vara de enda med tillgång till denna information. De önskar att uppgifterna blir offentliga så att medier, folkrörelser och allmänhet också kan granska stora företags skatteaffärer. Om bolagens varumärken uppmärksammas sätter det press på dem att börja betala sin del av det gemensamma.

Jag är nu vald som ledamot i det nybildade utskottet mot skatteflykt i EU-parlamentet. Som grön politiker vill jag att Sverige skall ta seriöst på kampen mot skatteflykt även när det utmanar storföretag baserade i det egna landet. 13 juli ska finansministrarna mötas i Bryssel. Det är ett bra tillfälle för Magdalena Andersson att gå Miljöpartiet, folkrörelserna och EU-kommissionen till mötes och offentliggöra att även Sverige säger ja till offentlig land-för-land-rapportering. När Sverige säger ja ökar chansen att vi kan få till en historisk uppgörelse mot skatteflykt i EU.