Max Andersson

Svart Måndag: ”Västvärlden måste visa vägen”

Nätverket Svart Måndag tillsammans med tio EU-parlamentskandidater skriver om den personliga integriteten på Brännpunkt.

**

Västvärlden måste visa vägen

Det började med ”kampen mot terrorism” och har nu mer ersatts av ”jakten på fildelare och arbetet mot grov organiserad brottslighet”. Det har under det senaste århundradet funnits väl underbyggda argument för att bygga upp ett övervakningssamhälle som kan parafraseras med ”vägen till helvetet är kantat med goda ursäkter”.

Och i dag är vi vid ett vägskäl, antingen väljer vi att försvara den personliga integriteten, rättssäkerheten och i slutänden rätten till privatliv.

Eller så fortsätter längs den väg fylld med övervakningskameror, digitala vägspärrar och informationskontroll som vi går på nu och vänder tillbaka till hur det såg ut innan Berlinmurens fall.

Vi måste se till vad vi i västvärlden kunde erbjuda medborgarna i Östtyskland, Polen, Rumänien etc för att de skulle vända sina forna herrar ryggen och det var just respekten för de mänskliga rättigheterna, ett fritt samhälle där medborgaren öppet kunde kritisera makten utan risk för repressalier.

Demokrati och mänskliga rättigheter var det vi hade att erbjuda Sydafrika för att överge sin apartheidpolitik, det är detta vi ska kunna erbjuda andra stater vars demokratisyn är liten eller till och med obefintlig.

Men för att detta erbjudande inte ska eka tomt, måste vi i västvärlden föregå med gott exempel.

I dag spelar makthavare och opinionsbildare ut de mänskliga rättigheterna mot varandra, när dessa rättigheter egentligen ska samverka för att ge medborgare en garanti för att vi aldrig mer hamnar i den situation som rådde under det kalla kriget.

Därför måste vi se till den sammanlagda effekten av de lagar och direktiv som nu implementeras från EU och få EU med oss i att vi måste byta riktning.

Vi har redan vänt ryggen åt det övervakningssamhälle som de forna öststaterna byggde upp för att kontrollera och förtrycka sin befolkning en gång.

Det gör vi nu igen genom detta upprop för integritet, demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

NÄTVERKET SVART MÅNDAG

partipolitiskt obundet nätverk som kämpar för demokrati, integritet och frihet. Bildades som en protest mot FRA-lagen och stödjer nu Europaparlamentskandidater som driver integritetsfrågor.

Artikeln undertecknas också av följande EU-parlamentskandidater:

ARDALAN SHEKARABI (S)

JOHAN OLSON (JL)

ANNIKA BEIJBOM (FP)

ANDERS EKBERG (FP)

AMELIA ANDERSDOTTER (PP)

MATTIAS BJÄRNEMALM (PP)

ZAIDA CATALAN (MP)

MAX ANDERSSON (MP)

CHRISTIAN VALTERSSON (MP)

LIV ÖBERG NILSSON (FI)

SvD Brännpunkt 26 maj 2009