Max Andersson

Artikel: ”Därför KU-anmälde jag kulturministern”

Efter att kulturministern blandat sig i den pågående rättsprocessen mot Pirate Bay så anmälde jag henne till KU. Här är min debattartikel om saken. Publicerad på Newsmill 2009-05-27

***

Max Andersson (mp) om Lena Adelsohn Liljeroths klavertramp i Pirate Bay-rättegången: 

Domstolarnas uppgift i en demokrati är att döma efter den lag som gäller. Det är inte regeringens uppgift att blanda sig i ett pågående rättsfall, och det är olämpligt att en minister skickar ut signaler om att domstolar ska döma på det ena eller andra sättet. Lena Adelsohn Liljeroth har ingen rätt att lägga sig i Pirate Bay-rättegången, menar Max Andersson.

*

Frågan om fildelning är en politisk stridsfråga, och det går en generationsklyfta i IT-samhället. De som är yngre under 40 år, och är vana IT-användare har en betydligt mer positiv inställning till fildelning. Vi miljöpartister är ett ungt parti som vill modernisera upphovsrätten och avkriminalisera fildelningen, medan andra som till exempel moderaterna vill upprätthålla en föråldrad lagstiftning genom att öka de repressiva åtgärderna. Vi gröna tror att man behöver tillgodose kulturskaparnas legitima intressen på andra sätt.

Enligt Regeringsformen ska statsråd inte utöva ministerstyre, och domstolarnas rättstillämpning i enskilda fall vara oberoende av andra myndigheter, däribland regeringen. Om människor ska kunna känna förtroende för rättssamhället så är det viktigt att man kan känna förtroende för att domstolarna är oberoende av politiska pekpinnar. Domstolar ska arbeta oberoende av politiska dagskonjunkturer, och det innebär bland annat att ministrar måste vara återhållsamma med att uttala sig om pågående rättsprocesser.

Trots detta har kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, i ett tal vid ett möte med organisationen Svenska Kompositörer av Populärmusik att hon välkomnade tingsrättens dom i Pirate Bay-målet.

Pirate Bay-målet är inte bara ett pågående rättsfall, utan det rör sig om en kontroversiell fråga. En dom har fallit i tingsrätten men det är mycket möjligt att rättegången kan behöva göras om från början, eftersom domaren i målet kan ha varit jävig genom sitt medlemskap i upphovsrättsorganisationerna Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) och Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR).

Trots att det är ett pågående rättsfall sade ministern i en intervju på Ekot den 26 maj 2009 att hon anser att det rör sig om stöld, och hänvisar till straffskalan för stöld. Detta är anmärkningsvärt och det är något som de fyra i Pirate Bay-fallet inte ens har blivit åtalade för.

Det är ett kontroversiellt fall. Om tingsrättens tolkning gäller för framtiden, så ligger bland annat sökmotorer som Google som också länkar till upphovsrättsskyddat material i farozonen. Om domen är korrekt, så kan det starkt ifrågasättas om lagen är rimlig.

Domstolarnas uppgift i en demokrati är dock att döma efter den lag som gäller. Det är inte regeringens uppgift att blanda sig i ett pågående rättsfall, och det är olämpligt att en minister skickar ut signaler om att domstolar ska döma på det ena eller andra sättet. Det gäller särskilt när det handlar om ett område där rättsväsendet håller på att etablera en praxis. Saken blir ännu allvarligare om det gäller ett fall som kan leda till fängelsestraff.

Nu tror och hoppas jag visserligen att svenska domstolar har tillräckligt med ryggrad för att inte låta sig påverkas av att en minister gör ett olämpligt uttalande. Men det innebär inte att det blir lämpligt.

Jag har därför begärt att Konstitutionsutskottet ska granskar statsrådets uttalanden om Pirate Bay-målet och om de är förenliga med regeringsformen.

Den stora frågan är dock fortfarande om vi ska anpassa upphovsrättslagstiftningen till den moderna världen eller inte. Det är helt enkelt inte rimligt att man jagar en hel ungdomsgeneration.

Kulturministern borde ägna sig åt att lösa den frågan istället för att blanda sig i pågående rättsprocesser.

MAX ANDERSSON