Max Andersson

”Svar direkt: Intellektuell kullerbytta”

Jag har en slutreplik i ETC om TTIP och klimatet på EU-kommissionens Katarina Areskoug Mascarenhas.

***

Svar direkt: Intellektuell kullerbytta

Att som Katarina Areskoug Mascarenhas påstå att miljöskadlig skiffergas och råolja skulle gagna det globala klimatarbetet är en ordentlig intellektuell kullerbytta. Skiffergas har visat sig medföra omfattande negativa miljökonsekvenser samt högre klimatpåverkan än konventionell gas, och import via TTIP skulle kunna driva på utvinning (fracking) såväl i USA som inom EU. Gasberoendet gentemot Ryssland har om något visat på den geopolitiska faran av att vara beroende av energi. Att då via TTIP kasta sig in i ett nytt gasberoende, därtill ett med ännu smutsigare gas, känns knappast som ett bättre alternativ än att på allvar ställa om i hållbar riktning. Möjligheten finns, men viljan tycks saknas.

Kommissionens förslag på miljöavsnitt är som sagt icke-bindande och luddigt formulerat – en skarp kontrast mot den avtalstext som föreslås täcka investerarnas rättigheter.

En handelspolitik som tillåts underminera miljö- och klimatarbetet är ohållbar. Det borde även EU-kommissionen inse.

Max Andersson 
EU-parlamentariker för Miljöpartiet