Max Andersson

”Låt inte TTIP äventyra EU:s klimatarbete”

Jag skriver om TTIP och klimatet i ETC.

***

Låt inte TTIP äventyra EU:s klimatarbete

I Paris är klimatförhandlingarna nu i full gång. Men samtidigt som det är bråttom att få till ett bindande och ambitiöst klimatavtal riskerar ett annat avtal att urholka EU:s klimatpolitik. EU-kommissionen vill genom handelsavtalet TTIP öppna upp för storskalig import av fossila bränslen från USA – vilket skulle kunna få allvarliga konsekvenser för den gröna omställningen.
EU-kommissionen vill att avtalet med USA skall möjliggöra en storskalig europeisk import av amerikansk råolja och skiffergas. I USA ses energi som en säkerhetspolitisk fråga och i nuläget omfattas såväl råolja som skiffergas av betydande exporthinder. Uppluckring av dessa regler inom ramen för TTIP skulle sannolikt leda till en dramatisk ökning av EU:s import av fossila bränslen från USA. Samtidigt påstår handelskommissionär Cecilia Malmström att avtalet tvärtom kan gynna klimatet.

I exempelvis en debattartikel i Aftonbladet 5/11 påstår Malmström att TTIP skulle vara en möjlighet för miljön. Det är EU-kommissionens förslag på hållbarhetskapitel i TTIP som, enligt Malmström, ska gynna miljöarbetet. Utkastet läcktes redan i oktober av den brittiska tidningen The Guardian och fick då omfattande kritik från miljögrupper för att helt sakna effektiva åtgärder för att skydda miljön. Läser man förslaget åtar sig parterna bara att följa internationella miljöavtal till vilka man redan är en part. Samma sak gäller arbetsrätten, där parterna åtar sig att följa ILO-konventioner man redan ratificerat, något som knappast ger något stort avtryck med tanke på att USA fortfarande inte ratificerat flera av ILO:s kärnkonventioner. EU-kommissionens förslag består i nuläget endast av löst formulerade önskningar om att ta miljöproblemen på allvar. Men förslaget har bara liten, om någon, juridisk bärkraft.

EU:s ambition att massivt öka importen av fossila bränslen är desto mer verklig. Gas må vara ett mindre dåligt alternativ än kol, men klimatpåverkan från gas är samtidigt 45 gånger större än landbaserad vindkraft. Flera studier uppskattar även att skiffergas har större klimatpåverkan än konventionell gas. Således hotar planerna på omfattande import av fossila bränslen från USA den gröna omställning och de klimatmål som EU-kommissionen gärna talar sig varma för. Samtidigt varnar miljöorganisationer för hur det riskerar att öka utvinningen av alltmer svårtillgänglig olja och gas i USA.

När världens ledare nu träffas i Paris för att försöka få till stånd ett nytt globalt klimatavtal är det viktigare än någonsin att EU och Sverige är föredömen. Då duger det inte att å ena sidan prata om utsläppsminskningar samtidigt som man förhandlar ett TTIP-avtal med kapacitet att underminera unionens klimatarbete. Om TTIP ska kunna ha någon positiv inverkan på klimatarbetet behövs det tydliga och bindande åtaganden på miljöområdet samtidigt som EU:s planer på att massivt öka importen av särskilt smutsiga fossila bränslen slopas.

Löften är en sak, men vi måste också agera, såväl i Paris som kring TTIP. Det behövs mer än symbolgester om vi vill värna klimatet.

Max Andersson
EU-parlamentariker (MP).