Max Andersson

Som man frågar får man svar

Två forskare på Handels i Göteborg har undersökt vad studenter i nationalekonomi tycker om bensinskatt. Hälften av studenterna fick frågan om vad de tycker om bensinskatten, medan den andra hälften fick frågan om vad de tycker om koldioxidskatt på bensin. Resultatet är mycket intressant.

Mer än hälften av gruppen, 59% angav att de ville sänka eller ta bort bensinskatten, medan motsvarande siffra för koldioxidskatten bara var 28%. Det var alltså en homogen grupp som fick frågan om i princip samma skatt

Det här visar hur lätt det är att styra resultatet i en opinionsundersökning genom att formulera frågan. Lyckligtvis fungerar det här knepet bara i frågor där folk inte satt sig in i vad saken gäller eller verkligen tagit ställning.

Det låter kanske underligt, men det är fullt naturligt. Det som verkligen är underligt är att journalister har en tendens att falla för det här knepet gång på gång.

***

Källa: Göteborgs Universitets tidning GUspegeln nr 4/06