Max Andersson

”Ska en konsult leda vår försvarsmakt”

Det oberoende granskningsinstitutet Klägget, eller närmare bestämt jag och Robin Zachari skriver om ÖB:s konsulteri i Expresssen.

Det ligger ett förslag till beslut från en SOU om tuffare regler mot intressekonflikter. Vi hade behövt dem för länge sedan.

Ska en konsult leda vår försvarsmakt?