Max Andersson

”EU-kommissionens egen opinionsmätning är fejk”

Eurobarometerns logga stämplad med ordet "Fejk".

Jag skriver om EU-kommissionens manipulerade opinionsmätning Eurobarometer i Dagens ETC.

*

EU-kommissionens egen opinionsmätning är fejk

Enligt Eurobarometern säger hela 81 % av svenskarna att det är troligt att de ska rösta i EU-valet. Men det är en ren fejkmätning från EU-kommissionen. Den är utformad för att ge manipulerade svar som framställer opinionen i mer integrationsvänlig riktning.

Idag, drygt en vecka före valet har 9 % av svenskarna förtidsröstat. Det är ca 1 % mer än motsvarande tid förra valet, och tyder på att något  fler ska rösta än de rekordhöga 55 % som gjorde det förra gången. Men det kan också vara så att folk tänker åka bort över långhelgen och röstar tidigt i år. Ett valdeltagande på 81 % är helt orealistiskt.

Ändå återges Eurobarometerns siffror mer eller mindre okritiskt i media. Ibland antyds att 81 % kan vara lite högt, men siffror om vad folk tycker om EU och valets viktiga frågor återges som fakta. Det är tydligt att journalisterna inte läst rapporten.
Samma rapport hävdar nämligen att färre väljare, 65 %, är intresserade av valet än som tänker rösta. Hur troligt är det att det finns ca en miljon svenskar som inte är intresserade men ändå ska rösta? Här ligger en hund begraven.

En annan röd flagga är att 94 % av de intervjuade säger att det är mycket viktigt för dem att rösta i riksdagsvalet. Ytterligare 4 % säger att det är medium viktigt. Ett valdeltagande på 98 % vore sensationellt. I förra valet deltog bara 84 %.

Det är tydligt att Eurobarometerns siffror är fejk. Men hur är de fejk?

Svaret är enkelt. Och uppenbart när man läser undersökningen i dess helhet. EU-kommissionen betalar – dyrt – för att mätföretaget Verian ska åka hem till folk och ställa en lång rad med ledande frågor som gör dem mer benägna att ge EU-positiva svar och säga att de ska rösta.

I den klassiska boken  “Hur man ljuger med statistik” från 1954 skriver Darell Huff om intervjueffekten att de som svarar försöker göra gott intryck på intervjuaren. Enligt Huff är det en felkälla som alla ryktbara opinionsmätare ständigt kämpar emot. Men Eurobarometern använder det istället som ett verktyg för att få fram ett önskat resultat.

Effekten är stor. När statsvetarna i Göteborg frågar om svenskar har förtroende för EU-parlamentet svarar 32 % ja. Enligt Eurobarometern ligger förtroendet istället på gigantiska 71 %. Den ena undersökningen är vetenskaplig, den andra är propaganda.

EU-kommissionen överdriver inte bara stödet för att flytta makt till EU. De driver också på för sina egna förslag. Enligt Eurobarometern var hela 73 % av svenskarna för Ylva Johanssons massövervakningsförslag Chat Control som samtliga partigrupper i  EU-parlamentet är emot. Enligt Novus var 72 % av svenskarna också emot.

När man läser den senaste undersökningen är det lätt att se hur resultatet manipulerats. Frågan om intresse för EU-valet ligger till exempel i enkätens mitt. Det är först när ytterligare ett batteri ledande frågor avlossats som de ställer frågan om man ska rösta. Då är “stödet” avsevärt högre.

Eurobarometern är skattefinansierad propaganda. Men den är inte helt värdelös. Det är tydligt att Sverige är ett av de mest EU-kritiska länderna, och att motståndet mot att flytta makt till EU är starkt. Det är också tydligt att det starka svenska stödet för Ukraina och klimatpolitiken avviker från EU som helhet.

Eurobarometern är manipulerad. När det gäller frågor där människor inte har bestämda åsikter är det lätt att styra svaren genom ledande frågor.

På söndag när valdeltagandet i Sverige landar långt under 81 % blir det uppenbart att det inte stämmer. Det är dags att vi slutar ta EU-kommissionens fejkade propagandamätning på allvar.

Max Andersson
Tidigare EU-parlamentariker, aktiv i tankesmedjan Nytt Europa