Max Andersson

Schlagerfestivalen vs EU

Bloggen Klorofyllterrorim anger åtta mer eller mindre övertygande argument för att Eurovisionsfestivalen borde ersätta EU. Till att börja med:

1. Alla länder som vill får vara med, oavsett BNP, religion, statsskick och geografisk placering

2. Man låtsas inte som att alla européer är likadana och har gemensam värdegrund och kulturell bakgrund, utan tvärtom uppmuntrar till att visa mångkulturen.

3. Frankrike negligeras till sin rättmätiga plats: de får alltid vara med och låtsas att de bestämmer nåt, men när det väl kommer till kritan röstade ingen på dem och de hamnar sist.

Och sen blir det ännu bättre.