Max Andersson

Regeringen går emot den enda förbättringen

Hittills har den svenska regeringen fört en synnerligen passiv politik när det gäller EU-konstitutionen. Man har avstått från att driva svenska intressen och med undantag av ett förslag som kanske kan försvåra utvidgningen så har regeringen passivt sagt ja och amen till allt vad Tyskland än föreslår.

Tyskland håller nu på att förbereda ett förslag om att man ska presentera EU-konstitutionen i ny uppsminkad version, och det är mycket lite som ändras i sak. Det nya förslaget innehåller dock en enda verklig förbättring, och den är regeringen emot!

Det handlar om frågan om EU:s lagar alltid ska gå före medlemsstaternas. Det tyska förslaget går nu ut på att man inte ska skriva in i det som en princip i det nya fördraget. Som det är nu så gör EG-domstolen en avvägning i det enskilda fallet utifrån vad de själva tycker är förnuftigt vilka lagar som ska gälla, och vanligtvis låter de EU:s lagar gå före, men så är det inte alltid. Om det däremot skrivs in i fördraget att EU:s lagar har förtur så kommer balansen att ändras.

Det nya tyska förslaget är en klar förbättring gentemot konstitutionen eftersom det betyder att Systembolaget, allmännyttan, de fackliga rättigheterna med mera inte kommer att bli mer hotade av EG-domstolen än vad de redan är idag.

Det förslaget ser ut att vara den enda verkliga förbättringen i det nya förslag som Tyskland förbereder. Och just den förbättringen, meddelar TT idag, har den svenska regeringen bestämt sig för att vara emot.