Max Andersson

”Säg inte ja till en EU-armé”

Jag har en debattartikel i dagens GT.

***

Debatt: Säg inte ja till en EU-armé

Regeringen har gjort stor sak av sitt motstånd mot att skriva in reglerna om EU:s utvidgning i den nya EU-konstitutionen. Reglerna, de så kallade Köpenhamnskriterierna, gäller visserligen redan i dag, men EU-minister Cecilia Malmström hävdar helt riktigt att om man skriver in något i fördraget så betyder det en hel del. Förhandlingsläget kan bli sämre, och det skulle kunna användas som ett verktyg av dem som vill försvåra utvidgningen.

Regeringen har stolt berättat för oss i riksdagen om hur man åkt runt bland EU:s huvudstäder och uppmärksammat andra länder på faran. Till och med jag tycker att de har gjort ett bra jobb i den här frågan.

Men när det gäller andra frågor så spelar det tydligen ingen roll för regeringen vad som skrivs in i fördraget. Detta visar sig tydligt när det gäller frågan om EU-armén. I dagens EU-fördrag finns det en formulering om att EU:s försvarspolitik ”skulle kunna” leda till ett EU-försvar. Det är inte bra, men i artikel 41.2 i EU-konstitutionen föreslås att den i stället ska förändras, så att den gemensamma försvarspolitiken ”kommer att leda till ett gemensamt försvar, så snart medlemsstaterna med enhällighet har beslutat detta.”

Om man ändrar från ”skulle kunna” till ”kommer att” så är det ingen detalj. Det är ett principbeslut om att EU ska få en egen armé.

Frågan om när, återstår visserligen att diskutera, men om principbeslutet väl är fattat kommer det att bli mycket svårare att hålla emot.

En annan av de nya skrivningarna i fördraget förpliktigar med-lemsstaterna att ständigt förbättra sin militära förmåga (artikel 41.3). Som miljöpartist tycker jag det är obegripligt hur någon kan komma på tanken att vilja skriva in ett förbud mot nedrustning i en grundlag, men det ingår tyvärr i den EU-konstitution regeringen vill att vi ska anta.

Jag är övertygad om att regeringen skulle kunna få bort de här skrivningarna genom skickligt förhandlingsarbete, men underligt nog så vill regeringen inte ens diskutera frågan. Det är en märklig attityd. När det gäller vissa frågor är det oerhört viktigt för regeringen vad som skrivs in i fördraget, men när det gäller ett principbeslut om att vi ska gå med på en EU-armé så bryr sig regeringen platt intet. Varför?

Max Andersson

Max Andersson (mp) är riksdagsledamot för Göteborg och ledamot i Sammansatta Konstitutions- och Utrikesutskottet.