Max Andersson

Riksdagsfråga om ACTA och personkontroller

Det har kommit fram oroande uppgifter från förhandlingarna om ACTA-avtalet. Jag har ställt en fråga till handelsministern.


ACTA-avtalet och personkontroller vid gränsen

Till statsrådet Ewa Björling (m)

Enligt uppgifter som framkom den 6:e april när Kanadas regering informerade om förhandlingarna kring det internationella ACTA-avtalet finns det risk att resenärer i framtiden kommer att bli undersökta av tulltjänstemän som kontrollerar att de inte har falska märkeskläder eller piratkopierad musik på sin dator eller iPod.

Förhandlingarna kring ACTA-avtalet är hemliga. Den kanadensiska regeringen säger sig dock försöka få in en regel i avtalet som skulle skydda emot den sortens kontroller vid gränserna, ett s.k. de minimis undantag, men det råder oenighet i förhandlingarna. Andra parter påstås hävda att det skulle sända fel signaler.

Min förhoppning är att Sverige inte ska skriva under något avtal som innebär den sortens begränsningar för resandet och ingrepp i den privata integriteten.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att säkerställa att ACTA-avtalet inte kommer att få den sortens konsekvenser?

Up-date: DN skriver om frågan och gräver vidare.