Max Andersson

”Reinfeldt: Ta upp USA:s brott”

Max Andersson skriver i GT och uppmanar Reinfeldt att ta upp USA:s brott mot de mänskliga rättigheterna.

***

Reinfeldt: Ta upp USA:s brott

Om regeringen Reinfeldt menar allvar med sina utrikespolitiska ambitioner att främja demokrati och de mänskliga rättigheterna bör statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt möte med Condoleezza Rice ta upp USA:s övergrepp i Irak, Afghanistan och på Guantánamo.

I utrikesdeklarationen nämnde utrikesminister Carl Bildt särskilt Kina som förövare av de mänskliga rättigheterna. Och under Reinfeldts kontroversiella statsbesök i Kina tog han förtjänstfullt upp MR-frågan med ledande företrädare för Kina.

Om det finns någon konsekvens i den förda politiken måste Reinfeldt även framföra kritik till USA att under George W Bushs ämbetstid har USA blivit en av de värsta MR-förbrytarna.

Som ett direkt resultat av USA:s folkrättsvidriga invasion och ockupation i mars 2003 har cirka två miljoner irakier tvingats i exil. Nästan lika många är internflyktingar i sitt eget land.

Siffran över civila irakier som har mist livet är inte klarlagt men det torde vara bortom alla tvivel röra sig om över 100000 människor som har dödats sedan ockupationen inleddes.

De mänskliga rättigheterna fyller i år 60 år. USA har på bara några år kraftigt undergrävt 60 års arbete med att bygga upp en internationell lagstiftning mot brott mot mänskligheten. Det blir svårt att få andra länder att efterleva konventionen när USA säger sig vara tvungna att bryta mot den i sin kamp mot terrorismen.

Tortyr utövas av minst hundra länder i världen i dag. I kriget mot terrorismen har USA blivit ett av dessa.
Sedan 2003 har vi fått höra talas om den ena avskyvärda brotten mot MR efter den andra: missförhållandena i Abu Ghraib-fängelset, tortyrskandaler i Guantánamo och Afghanistan, det hemliga nätverket med CIA-fängelser runt om i världen och hemliga flygtransporter, som även vi i Sverige blivit delaktiga i.

Krisen i Irak är ytterst allvarlig och den förtjänar att uppmärksammas med en internationell konferens. Men om det är lämpligt att Sverige agerar värd kan starkt ifrågasättas. Sverige var ett av de länder som var mest kritiska mot USA:s angreppskrig mot Irak. Risken är uppenbar att det svenska värdskapet nu uppfattas som en politisk omsvängning och att regeringen Reinfeldt bidrar till att legitimera den fortsatta ockupationen.

Syftet må var gott att hjälpa det irakiska folket att återställa ordnade förhållanden i landet och förmå omvärlden att lämna bistånd enligt säkerhetsrådets resolution 1770, men följden av USA:s ockupation har fått sådan hårresande konsekvenser att man inte borde lämpa över USA:s ansvar på världssamfundet. Därför måste Reinfeldt också våga diskutera USA:s övergrepp och brott mot internationell lag.

Det är möjligt att det skulle glädja delar av Bush-administrationen om Reinfeldt nöjer sig med några artiga hälsningsfraser till Condoleezza Rice, men situationen i Irak är så allvarlig att det inte är acceptabelt om han tiger om USA:s brott mot de mänskliga rättigheterna.

Max Andersson (mp) är riksdagsledamot från Göteborg.