Max Andersson

”Orden mot skatteflykt klingar falskt, Löfven”

”De rikas skatteflykt måste få ett stopp”, skriver Stefan Löfven och Magdalena Andersson och lovar att driva på i EU för åtgärder mot skatteflykt. Det klingar falskt för oss som vet hur S/MP-regeringen agerat i EU de senaste åren skriver Max Andersson och Carl Schlyter i en replik i Aftonbladet.

Finansminister Andersson har i själva verket varit drivande i att blockera flera viktiga beslut mot skatteflykt i ministerrådet, där EU-ländernas representanter sitter. Särskilt gäller det frågan om så kallad offentlig land-för-land-rapportering, som kan bli ett av EU:s främsta vapen i kampen med skattesmitare.

Förslaget handlar om att storföretag ska tvingas rapportera offentligt var de har sin verksamhet och var de betalar skatt. På detta sätt skulle pressen öka på jättar som Ikea, Google och Facebook att börja betala eftersom det blir mycket lättare för journalister och folkrörelser att plocka fram uppgifter om vilka som gör rätt för sig och vilka som smiter undan sitt ansvar.

Det har också en majoritet i EU-parlamentet ställt sig bakom.

Regeringen har motiverat sitt motstånd med att EU inte ska ta in egna skatter. Vi i Partiet Vändpunkt håller med om att skatter ska tas ut av varje land, men arbetet mot skatteflykt behöver ske internationellt. EU kan kräva offentlig land-för-land-rapportering samtidigt som skatteuttaget sker i varje medlemsland.

Vår slutsats är i stället att regeringen blockerar besluten för att skydda svenska storföretag.

Vill socialdemokraterna göra något åt skatteflykten kan de sluta blockera ett av de viktigaste förslagen som ligger i EU mot storföretagens skatteflykt.

Max Andersson, EU-parlamentariker
Carl Schlyter, talesperson