Max Andersson

Oljeborrning i Arktis

I fredags var det EU-nämndsmöte om utrikespoliken och bland annat behandlades frågan om EU:s nya arktispolitik. Miljöpartiet (och vi fick med oss vänstern) reserverade oss, eller anmälde ”avvikande mening” som man säger i EU-nämnden, emot EU:s planer på att gynna oljeborrning i Arktis när den globala uppvärmningen får isen smälta.

Det beslut som EU tar nästa vecka handlar inte om att man ger tillstånd till provborrningar, utan om att man accepterar kommissionens inställning att oljeplattformar i Arktis är något bra. Den nya Arktispolitiken är ännu i sin linda, så det finns fortfarande möjlighet att påverka.

Det finns uppskattningar som tyder på att 20-25% av världens oupptäckta oljeresurser finns i Arktis och Kommissionen är entusiastisk över de nya möjligheterna. I sitt meddelande om den nya Arktispolitiken framhåller också EU-kommissionen vikten av att utvinningen av kolväten i den känsliga miljön ska ske på ett miljövänligt sätt. Vilket närmast ska tolkas som att man minimerar oljespill med mera.

Miljöpartiet anser att klimatet inte kommer att tåla att vi bränner de kol, olja och gastillgångar som redan finns tillgängliga. Vi måste låta kolet stanna där det ligger.

Att isen i Arktis håller på att smälta bör ses som en varningsklocka, inte som en affärsmöjlighet.

Länkar: Göran Hådén, Björn Dahlfors, Klimataktion
Läs mer: Kommissionens meddelande om EU och Arktis