Max Andersson

ACTA: ”Jag är rädd att regeringen gör en Göran Persson”

Jag har precis debatterat ACTA-avtalet med justitieminister Beatrice Ask. Debatten tog cirka 4 min och kan ses på riksdagens webb-TV.

EU-kommissionens analys av vad USA driver i förhandlingarna har nyligen läckt ut på nätet, och sammanfattningsvis bekräftar den bland annat att USA försöker sprida sin hårda copyrightlagstiftning, och driva igenom att fildelare ska kunna stängas av och att internetleverantörer är ansvariga för innehållet på sina nät.

Just nu säger regeringen att de inte vill bekräfta läckor om vad man förhandlar om, men de antyder också att de inte vill ha sådana förslag. Frågan är dock om de kommer att stå emot trycket från USA i längden?

Regeringen säger också att den kan gå med på att skriva in sådana saker i ACTA-avtalet som redan gäller inom EU-rätten. Den linjen är illa nog, eftersom det skulle cementera dagens föråldrade lagstiftning om upphovsrätten.

***

Läs mer om EU-kommissionens analys: Karl Sigfrid