Max Andersson

Och nu, reklam

På lördag den 2:a dec föreläser jag på seminarium om Alternativ till EU kl 12:30 i Göteborg. Gamle GU-förbundssekreteraren Johan Lindblad kommer också vara där och tala om ett nytt parti han tagit initiativ till.

Måndagen den 4:e är jag i Sundsvall och debatterar EU-konstitutionen kl 18:00 på Kulturmagasinet. Debatten går under rubriken ”Liket Lever.”