Max Andersson

”EU-grundlagen tinas upp utan debatt”

Jag har en artikel i Sundsvalls Tidning idag. [Död länk.]

Frysboxen har börjat skaka. Det är någonting som rör sig därinne, någonting som vill ta sig ut.

***
EU-grundlagen tinas upp utan debatt

EU-konstitutionen är på väg ut ur frysboxen, men det är högst tveksamt om den är livsduglig. Och även om den skulle genomföras vore det illa för demokratin om en konstitution som fallit i två folkomröstningar drivs igenom utan att det ens tas upp en ordentlig diskussion om alternativen.

Frysboxen har börjat skaka. Det är någonting som rör sig därinne, någonting som vill ta sig ut. EU-konstitutionen är på väg tillbaka.

Det är nu ett och ett halvt år sedan de franska och holländska folken tog chansen att rösta nej till förslaget om en ny grundlag för EU. Rätteligen borde processen att godkänna konstitutionen ha avbrutits, och fördraget lagts i pappersåtervinningen. Tyvärr lades det bara ner i den berömda frysboxen, medan EU utlyste den så kallade tankepausen. Hittills har dock tankepausen varit mer paus än tanke.

Det är först de senaste veckorna som diskussionen kommit igång, och det verkar finnas två huvudlinjer bland konstitutionens anhängare. Den ena handlar om att stöpa om och förpacka konstitutionen i en ny form.
Innehållet ska vara det samma, men omslaget ska vara nytt, så att det lättare kan presenteras för väljarna i Frankrike och Holland igen. Den franska högerns ledande presidentkandidat Sarkozy förespråkar en variant av detta. Han vill dock helst undvika den onödiga risken att underställa den nya förpackningen för väljarnas dom i en folkomröstning.

Den andra huvudlinjen är att man inte ska ändra ens ett kommatecken. Det är knappast ett realistiskt förslag, men det har ändå stöd. I ett flertal länder där utgången varit given på förhand har parlamenten utnyttjat tankepausen till att ratificera fördraget. I några länder har man öppet erkänt att man gjort det för att sätta press på Holland och Frankrike att ändra sig.

Inget av de två förslagen ser dock ut att kunna vinna framgång i Holland, eller för den delen Storbritannien. Det finns de EU-anhängare som hoppats att det tyska ordförandeskapet ska finna en lösning, men även de har nu signalerat att man bör sänka förväntningarna.

Förvirring råder.
Här i Sverige har vi en ny regering som gick till val på att de ville ha ett smalare men vassare EU. Exakt vad som menades med detta är fortfarande oklart, men nu har de chansen att fylla klyschan med innehåll. Regeringen borde för det första deklarera att Sverige inte avser att ratificera konstitutionen utan folkomröstning. Därefter borde man ta initiativ till en förnyad diskussion om alternativen.

EU-konstitutionen är visserligen på väg ut ur frysboxen, men det är högst tveksamt om den är livsduglig. Och även om den på något underligt vis skulle genomföras vore det illa för demokratin om en konstitution som fallit i två folkomröstningar drivs igenom utan att man ens tar upp en ordentlig diskussion.

Det är uppenbart att EU bestämmer alldeles för mycket, att de missköter sina uppdrag, och lägger sig i saker de borde hålla sig borta från. De stora EU-länderna har för mycket att säga till om. Oavsett vad vi tycker om EU-medlemskapet i sig borde de flesta svenskar ändå kunna enas om att EU ska ha mindre makt.

De stora länderna i EU har visat sig oförmögna att hantera frågan om EU:s nya grundlag. Frågan är om Reinfeldt ens är intresserad av att försöka. Eller var talet om ”smalare, men vassare” bara prat?

Max Andersson (mp)
Riksdagsman