Många människor tar i dag del av musik, film och nyheter via digitala verktyg som streaming-hemsidor eller digitala plattformar. Detta gör det möjligt för dem som skapar materialet att sprida sina verk, men även för konsumenter att få tillgång till ett större utbud av kulturellt material. EU-kommissionens förslag är en reaktion på att mediebolag har klagat över att plattformar som Youtube får intäkter för material som de själva inte har producerat, så kallat value-gap. Det är självfallet så att kulturskapare ska få betalt för sitt arbete, men kommissionens förslag skulle leda till mycket allvarliga bieffekter.

EU-kommissionen vill bland annat göra det obligatoriskt för plattformar som Youtube och Wikipedia att skanna allt material som deras användare laddar upp på internet. Plattformarna skulle alltså bli tvungna att bygga upp verktyg för att kunna kontrollera materialet som laddas upp. Det är kanske ett överkomligt hinder för de största plattformarna som Facebook. Men det kommer att vara ett mycket stort problem för mindre plattformar och ideella hemsidor som Wikipedia.

Det är inte billigt att utveckla verktyg för att skanna uppladdat material. Ett exempel är hur Youtube lade 53 miljoner euro på utvecklingen av sitt nya verktyg som ska hålla koll på vad deras användare lägger upp. Risken är att det här kravet blir en orimlig börda för små och nya företag.

Kommissionen vill även införa ett nytt krav på licens för den som vill länka till en nyhetsartikel online. Det skulle innebära att ifall Facebook vill göra det möjligt för sina användare att dela artiklar i sitt statusfält, så måste Facebook först ingå avtal med enskilda mediebolag

I dagsläget har vi en situation där främst amerikanska plattformar har gjort sig dominerande på den europeiska marknaden. Vi behöver snarare stötta innovation och underlätta utveckling av nya digitala verktyg än att skapa fler hinder för nya företag på internet.

Just nu behandlas förslaget om upphovsrätten i EU-parlamentet. Det viktiga nu är att inte göra det dyrt för människor och plattformar att länka, eller att sätta upp krav på obligatoriska förhandskontroller som hindrar nya plattformar att växa fram. Jag arbetar för att de skadliga delarna av kommissionens förslag inte blir verklighet. Jag vill ha ett fritt och väl fungerande internet, med rimliga villkor för både företag och användare.

Max Andersson (MP), EU-parlamentariker