Max Andersson

Nya hot mot integriteten

Det är inte bara FRA som hotar vår integritet.

Samtidigt som opinionen i Sverige mobiliserar mot FRA-lagen, så kommer nu fler hot mot den personliga integriteten. Många av de har sitt ursprung i EU:s korridorer.

Telekom-paketet
I dagarna behandlas EU:s så kallade telekompaktet, som ska skapa ett regelverk på EU-nivå för internet och telekommunikation. Förslaget öppnar bland annat upp för filtrering av internet, och kan innebära att människor blir avstängda från nätet för att de fildelar. Telekompaket kommer snart att behandlas av ministerrådet, och den ansvariga ministern i Sverige är Åsa Torstensson.

Bloggregleringen
EU-parlamentets kulturutskott har diskuterat förslag om en reglering av bloggar, som skulle omöjliggöra anonymt bloggande genom krav på replikrätt, myndighetsbeslutade uppförandekoder och krav på att bloggare ska deklarera sina ”intressen” och betala för användargenererat material. Förslaget har mött hårda protester, och lyckligtvis ser det nu ut att falla.

ACTA-avtalet
Just nu förhandlar EU-kommissionen och USA om ett nytt handelsavtal, det så kallade Anti Counterfeit Trade Agreement, ACTA. Förhandlingarna bedrivs i hemlighet, men dokument som läckt ut på Wikileaks visar att avtalet kan ge myndigheter rätt att läsa och kopiera innehåll i datorer och andra minnen när man passerar en gräns. Avtalet kan även komma att förbjuda regionsfria DVD-spelare, och det innehåller ytterligare åtgärder mot fildelning.

Teledatalagringsdirektivet
I höst kommer EU:s teledatalagringsdirektiv tll riksdagen. Det är ett förslag som innebär att företag ska lagra trafikdata om alla medborgares telefonsamtal, sms, e-post, surfande och mobilposition. Det är svårt att stoppa förslaget, men en dålig riksdagsbehandling kan förvärra det ytterligare.

Jag lovar att jag kommer att arbeta mot dessa förslag.

Publicerad på MaxAndersson.nu 2008-09-15