Max Andersson

Min presentation till EP-listan

Idag börjar miljöpartiets beslutande medlemsomröstning om hur vår lista till EU-parlamentet. Det finns en särskild hemsida för kandidatpresentationer, och så här ser min presentation ut:

6. Max Andersson, 35, riksdagsledamot, Göteborg

EU-frågorna är ett av mina stora intressen i politiken, och just nu sitter jag i riksdagens EU-nämnd. En röst på mig är en röst på garanterad EU-kritik, och jag vill framför allt lyfta tre frågor i valrörelsen:

1) En tuff internationell klimatpolitik
Vi måste våga följa den senaste forskningen, och skärpa kraven rejält. Det går inte att kompromissa med naturens villkor.

2) Nej till EMU
Folkpartiet har bestämt sig för att EMU ska bli deras stora valfråga i EP-valet. Den debatten vill jag ta. Och den debatten kommer vi att vinna.

3) Stoppa EU:s attacker mot fildelningen och friheten på internet!
Det kommer en strid ström med EU-förslag som hotar både fildelningen och den personliga integriteten. Det här kommer att bli en av valets stora frågor, och jag vill att miljöpartiet ska leda den här debatten.

Jag tycker att det är viktigt att vi miljöpartister fortsätter vara tydliga i vår kritik mot EU:s militarisering, bristen på demokrati, och att unionen gång på gång sätter ekonomiska intressen före miljön. Jag respekterar medlemsomröstningens resultat, men EU:s utveckling fortsätter gå i fel riktning, och jag är övertygad om att det finns en gräns för hur dåligt EU kan bli innan vi säger att det räcker.

www.maxandersson.nu

Valberedningens motivering: Max är en erfaren kampanjare och vass debattör. Han har god politisk bredd och är riksdagsgruppens ansvarige för Lissabonfördraget. Han har ett utvecklat analytiskt och strategiskt tänkande, och ett internationellt nätverk i den EU-kritiska rörelsen. Max är EU-ansvarig i partistyrelsen, och håller nu på att skriva klart en modern Handbok för EU-kritiker som utkommer under våren.