Max Andersson

Majoriteter för folkomröstningar

Svenska Dagbladet rapporterar om något som vi redan vet.

”En överväldigande majoritet i fem stora EU-länder vill ha en folkomröstning om det nya fördraget. Mer än hälften av svenskarna vill folkomrösta.”

”Nästan sex av tio svarade ”ja” på frågan om de tyckte att beslutet om Sverige ska skriva under fördraget bör fattas genom en folkomröstning.”

”Enligt undersökningen i Financial Times vill 76 procent av tyskarna, 75 procent av britterna, 72 procent av italienarna, 65 procent av spanjorerna och 63 procent av fransmännen ha en folkomröstning.”

Men samtidigt som folken vill rösta så finns den en kraftig opinion mot folkomröstningar inom EU:s politiska elit. EU-ledarna är numera övertygade om att det inte går att bygga den nya stat som ska kallas Europa om man är så oförsiktig att man frågar medborgarna om ifall de vill ha den.