Max Andersson

EU-grundlagen är lättare att läsa än somliga tror

Expressens ledare från i måndags börjar med ett angrepp på Socialdemokratiska EU-kritiker, och går sedan över till att visa att Expressens ledarsida inte har någon ordentlig koll på EU:s grundlag.

Anklagelsen om att Socialdemokratiska EU-kritiker skulle vara ”fegisar” för att de är noga med att välja sina strider är rent löjlig. Alla som vet hur hårt och under vilka omständigheter de har jobbat inom socialdemokratin vet att det inte stämmer.

När det gäller fördragat så har Expressens ledarsida noterat att det är ett ändringsfördrag, och att det är ganska svårläst i sig själv. Den nya texten innehåller framförallt ändringar och tillägg i EU:s nu gällande grundlag, och det blir förstås rätt bökigt att läsa.

Expressens ledarsida verkar dock totalt ovetande om att det kommer att tas fram en fullt läslig och någorlunda begriplig version av Romfördraget och Maastrichtfördraget där de nya ändringarna har införts i den löpande texten, inom kort efter det att den nya EU-grundlagen har undertecknats.

Efter midsommarhelgens toppmöte dröjde det bara några dagar innan tankesmedjan Open Europe fått fram en fullt läsbar och konsoliderad version av fördragen utifrån vad som sagts på mötet så att vi EU-kritiker lätt skulle kunna ta reda på vad det är som ligger på förslag.

Det är den konsoliderade versionen av fördragen som alla kommer att använda i praktiken. Det är ingen nöjesläsning, men den är vare sig svårare eller lättare att begripa än den text som fanns i EU-konstitutionen. Den är definitivt inte svårare än att en genomsnittlig politiskt intresserad gymnasieelev kan klara av den med lite envishet och ett ringa mått av bredvidläsning.

Men uppenbarligen så har Expressens ledarskribenter inte läst EU:s grundlagar såsom de ser ut idag, och de har nog inte för avsikt att läsa den nya grundlagen heller. Det borde de göra. De kanske skulle lära sig något.

I alla fall skulle de veta tillräckligt om hur EU fungerar för att inte skriva sådant här.

I den digitala världen brukar programuppdateringar bli bättre, med EU:s konstitution blir det tvärtom. Den ursprungliga och av fransmännen sänkta konstitutionen var absolut ingen idealisk lösning på EU:s styre, men version 1 var betydligt bättre än version 2.
Nu talar vi om ett lapptäcke med en bombmatta av tillägg till tidigare EU-fördrag och som innebär att en promille av EU:s medborgare kan sätta sig in och förstå den konstitution de ska leva med. I denna promille av befolkningen ingår också de jurister som disputerat i EU-rätt.
Tala om demokratiskt underskott.

De borde läsa fördragen istället för att skriva en massa trams.