Max Andersson

Hur går det med EU:s medborgarinitiativ?

The Economist har en intressant artikel om hur det står till med EU:s planer på ett medborgarinitiativ. Förslaget är redan så urvattnat att det är en parodi att kalla det direktdemokrati, men om en million medborgare i EU-länder undertecknar en namninsamling så kommer kommissionen i alla fall titta på den. Men kommer detta betyda något i praktiken? Förrvirringen beror delvis på att den nya EU-grundlagen är ett hafsverk.

Interview senior Brussels types about Lisbon, and the same phrases come up again and again: “we have no idea how this bit will work” and “of course, national leaders had no real idea what they were signing.”

Oavsett hur svagt det nya instrumentet blir kan vi förvänta oss en flod av namninsamlingar om allt från säljakt till minskad invandring så fort EU bestämt sig för hur det hela ska gå till.

 

4 tankar om “Hur går det med EU:s medborgarinitiativ?

 1. Björn

  Jag är lite förvånad över att miljöpartiet fortfarande är så förtjust i direktdemokrati. Resultatet av direktdemokrati blir ett mer bakåtsträvande samhälle, vilket inte är det miljöpartiet önskar. Folket ligger generellt efter politikerna med nyheter. Som ideal är det förstås bra med direktdemokrati, men hur är det med praktiken?

 2. Max Andersson

  Förutom direktdemoktrati så vill vi ha mer decentralisering, och brukardemokrati. Besluten ska fattas nära människorna, etc..

  Och vi gröna känner oss trygga med att med att människor kommer att rösta för goda idéer i sinom tid.

 3. Björn

  Direktdemokrati ger dödsstraff, lägre bistånd, mindre flyktingmottagning, högre försvarsbudget, förtryck av minoriteter.

  Det bekymrar mig att miljöpartiet tror att människor kommer byta personlighet i framtiden.

  Du känner dig "trygg med" att människan kommer att ändra personlighet. Har du något historiskt stöd för snabba personförändringar av människan som grupp? Vetenskapligt stöd?

  I framtiden kommer samhället att vara mer miljöanpassat än idag. Då kommer folk att rösta för gröna idéer i direktdemokrati. Alltså en gång kommer era idéer att vara lika bakåtsträvande som andra idéer är idag.

  I denna framtid kommer en nytt litet parti att ha rätt idéer för framtiden, men då kommer er direktdemokrati att stoppa dom.

  Direktdemokrati är ett sätt att göra samhällsförändringar långsammare. När du inte bara skall övertyga utvalda representanter utan ett helt folk. Reklam kommer att styra detta samhälle, där du tror att varje fråga någon kan starta en folkomröstning kommer att intressera en majoritet att sätta sig in i.

  Grattis förresten till minaretförbudet i Schweiz, en bra utvärdering av miljöpartiets ståndpunkt i denna fråga.

 4. Max Andersson

  Till att börja med så anser Miljöpartiet att det ska finnas hinder i systemet som gör att man inte kan folkomrösta bort mänskliga rättigheter. En sådan säkerhetsspärr hade till exempel stoppat minaretomröstningen, och några av de andra exempel du nämner.

  Det bör inte heller vara möjligt att arrangera folkomröstningar i en kommun om saker som kommunen inte har rätt att besluta om.

  Personligen tycker jag också att folkomröstningar inte ska kunna binda upp kommande års budgetar. Den situation man har i Kalifornien där flera olika beslut tagits som sammantaget får dåliga effekter är inte att rekomendera.

  I det system som miljöpartiet vill ha så kommer det att finnas många olika möjligheter för lokala opinioner att pröva nya saker. Decentralisering och folkstyre är en bra kombination.