Max Andersson

Höger eller vänster?

I dagarna fick jag en anonym enkät från statsvetarna vid Göteborgs Universitet. En av frågorna handlade om att kort beskriva vad höger och vänster innebär i dag.

Mitt svar blev:

Vänster: Ekonomisk jämlikhet, folkstyre och överdriven statlig kontroll

Höger: Ekonomiska klyftor, elitism och vackra tankar om individens frihet som de har svårt att omsätta i praktiken.

Båda: Oförmåga att ta miljö- och resursproblemen på allvar.

Jag misstänker att min partitillhörighet är tämligen uppenbar.

 

3 tankar om “Höger eller vänster?

  1. Max Andersson

    Tillväxt-frågan tycker jag ingår i att de inte tar resursproblemen på allvar.

    Lycka som mål är något alla partier kan hålla med om. Skillnaden mellan oss och de är snarare att vi gillar mer av det forskningen säger just nu.

    🙂

  2. Yuri Silva

    Sant som du skriver. Men resursproblemen handlar för mig mera om fördelningspolitik. Vilket b.la. handlar om att väst (och andra världsekonomier) roffar åt sig naturresurser mm. För att kunna få så mycket ekonomiskt tillväxt som möjligt… x(