Max Andersson

Gudrun Schyman slarvar om FN och Ukraina

En gammal bild på FN:s generalförsamling.

Gudrun Schyman slarvar med fakta när hon påstår att hennes krav på omedelbar vapenvila och förhandlingar i Ukraina är samma som 66 länder ska ha framfört i FN:s generalförsamling i september. Hon har uppenbarligen inte läst de talen särskilt noga. Jag har läst, och kan konstatera att Schyman har fel!

Men först behöver jag förklara varför förslaget om omedelbar vapenvila är kontroversiellt. Vi vet ju vad ryska vapenvilor brukar leda till. I Transnistrien ledde vapenvilan till en konflikt som varit frusen i 31 år. Vapenvilorna i Abchasien och Sydossetien resulterade i ryska marionett-republiker. Vapenvilan i Donbas ledde till två rysk-kontrollerade ”republiker” som tjänade som en bas för anfallet 2022. En vapenvila med Ryssland innebär en stor risk att stilleståndslinjen blir en ny gräns.

Schyman gillar inte Ryssland, men hennes formuleringar ”eftergifter från bägge håll” och ”det vore bra om Ryssland lämnar, men det gör de ju inte” får det att framstå som att hon vill ha en fred som innebär att Ryssland tjänar på sitt aggressionskrig. Det är kontroversiellt.

Om Ryssland var på väg att vinna kriget vore det en helt annan sak. Men nu har ju ukrainarna varit på offensiven i snart ett år och steg för steg befriat stora delar av sitt land. Ju mer de kan befria desto bättre.

Vad sade då de 66 länderna i debatten i FN:s generalförsamling? Stämmer det att de kräver förhandlingar och omedelbar vapenvila? Schyman hänvisar till en sammanställning med citat som gjorts av den amerikanska aktivistorganisationen Code Pink. Code Pink är skicklig på att få uppmärksamhet i media, men den har dåligt rykte inom den del av den amerikanska vänstern jag följer.

Så jag bestämde mig för att läsa citaten och dubbelkolla Schymans påstående om de 66 länderna. Och det är en kraftig överdrift. Det är minst 9 länder vars uttalanden inte kräver vare sig vapenvila eller förhandlingar. Mer om dem senare. 31 länder uttalade sig för diplomati i olika former, men utan att kräva vapenvila. 13 länder var otydliga. Vad jag kan se är det bara 13 länder som tydligt kräver vapenvila och förhandlingar.

Av de otydliga är det fem länder som verkar vara på samma linje som Schyman utan att tala klarspråk. Räknar vi med dem blir det sammanlagt 18 av 66 länder. Ett av dessa länder är Rysslands allierade Belarus, som gång på gång hotat invadera Ukraina.

Den största gruppen är de 31 länder som inte kräver vapenvila, men som uttalar sig för förhandlingar eller starkare diplomatiska ansträngningar från världssamfundet. Det är fullt möjligt att inleda förhandlingar utan ett vapenstillestånd. I den här gruppen finns bland annat Kina, Indien, Mexico, och ett stort antal länder i Afrika. De här länderna vill ha fred – gärna så snart som möjligt – men de kräver inte vapenvila i den här debatten. Det hade inte heller varit konstruktivt om de gjort det. Många av de var sannolikt medvetna om att Ukraina förberedde sig på att befria storstaden Cherson medan debatten pågick.

Men hur är det då med de 9 länderna vars uttalanden inte går på Schymans linje?

Vi kan ju börja med Bosnien och Herzegovina, som endast sade detta om kriget:

I hope that there will be peace, as soon as possible, so that people in Ukraine can live normal lives and so that the displaced can return to their homes.

De vill ha fred. Men ingen kan hävda att de säger samma sak som Schyman.

Antigua och Barbados har ett längre uttalande. Så jag citerar bara nyckelmeningen.

Therefore, we have a legitimate interest in it, and a right to call on all the parties – Russia on the one hand and NATO and European Union countries on the other – to employ their diplomatic resources and skills to end this globally debilitating war.

Inte ett ord om omedelbar vapenvila eller förhandlingar som ger Ryssland stora territoriella vinster.

Över till Grenada, som kräver att Ryssland ska avsluta sina krigsansträngningar:

Russia’s war with Ukraine has already threatened international peace and stability, and induced hardships upon nations unconnected with the conflict. Grenada associates itself with the call of many for Russia to end its war effort in Ukraine and for the parties to negotiate a peaceful settlement of the conflict.

Vatikanens uttalande är extra intressant. Schyman har uppenbarligen läst det någonstans, då hon citerat det i Aftonbladet. Men hon märkte visst inte att Vatikanen inte krävde vapenvila i det här talet.

The war in Ukraine has exacerbated already concerning global trends, including rising food and fuel prices and increased displacement. The conflict has also brought renewed attention to nuclear security and the risk of nuclear escalation, an issue that has remained largely outside the public consciousness for decades.

Furthermore, the war in Ukraine not only undermines the nuclear non- proliferation regime, but also presents us with the danger of nuclear devastation, either through escalation or accident. … To avoid a nuclear disaster, it is vital that there be serious engagement to find a peaceful outcome to the conflict.

Till Schymans försvar kan dock anföras att påven uppmanat till vapenvila i andra sammanhang. Men det verkar inte vara Vatikanens linje att Ryssland ska få stora territoriella vinster som belöning för sitt angreppskrig.

Ungern, Malta och Portugal är medlemmar i EU. De har alltså inte rätt att bedriva någon självständig utrikespolitik på områden där EU har en gemensam linje. Det hade varit extremt uppseendeväckande om de hade krävt omedelbar vapenvila och förhandlingar. Och det gör de naturligtvis inte heller. Deras tal var långa. Malta talar för fred. Ungern är tydligt för Ukraina, men understryker att målet är fred, inte att besegra Ryssland. Portugals uttalande är inte ens möjligt att missförstå.

Trinidad och Tobago kräver i likhet med Grenada att Ryssland ska avsluta sin attack:

The violation of Ukraine’s internationally agreed borders constitutes a flagrant violation of the UN Charter and of international law. It is a clear threat to international peace and security, and the only credible solution is to end this aggression immediately.

Therefore, we call on the Russian Federation to immediately abandon its action and to resume negotiations with the Ukrainians in good faith, to find a peaceful and durable resolution.

Turkiet hade ett långt uttalande där de skryter om sin roll som fredsmäklare. De stöder Ukrainas territoriella integritet, och säger inte ett ord om någon vapenvila. Jag citerar bara en del av talet.

We will continue to increase our efforts to end the war, which has been reignited in recent days, based on the territorial integrity and independence of Ukraine.

I hereby call upon international organizations and all countries to provide genuine support to Türkiye’s efforts towards establishing a lasting peace.

We need to find together a reasonable, just and viable diplomatic solution that will provide both sides the opportunity of an “honorable exit”.

Det är uppenbart att Gudrun Schyman slarvar och inte läst de 66 uttalandena. Hon verkar istället ha förlitat sig på en tendentiös sammanfattning från en kampanjorganisation med dåligt rykte.

Det finns många länder i FN som oroar sig för risken för kärnvapen. Sanktionerna, och bristen på ukrainskt vete har fått allvarliga effekter. Ukraina har inte alls samma starka stöd i det globala Syd som de har i Västvärlden. Men Schymans påståenden om att en tredjedel av världens länder är på hennes linje är en rejäl överdrift.

Max Andersson

***

Bilaga:

Så här har jag klassat de 66 ländernas uttalanden. Några av mina val kan säkert ifrågasättas. En del av uttalandena är som sagt otydliga.

Kräver vapenvila och fredsförhandlingar: 
Argentina, Belarus, Benin, Bolivia, Brasilien, Elfenbenskusten, Haiti, Paraguay, Peru, Quatar, Seychellerna, Sydsudan, och Venezuela.

Otydliga uttalanden som lutar åt att stödja vapenvila och förhandlingar:
Bahrain, Bangladesh, Kuwait, Nepal och Senegal.

Diplomati, utan krav på vapenvila:
Kamerun, Kina, Colombia, Komorerna, Kongo, DR Kongo, Kuba, Djibouti, Ekvatorial-Guinea, Eswatini, Gabon, Gambia, Indien, Indonesien, Lesotho, Madagaskar, Malaysia, Mauretanien, Mexico, Namibia, Oman, San Marino, Saudiarabien, Solomonöarna, Sydafrika, Tanzania, Tonga, Tunisien, Uganda, Uruguay, Zambia.

Otydliga uttalanden där det är svårt att avgöra om de stöder Schymans krav eller inte:
Dominica, Guayana, Öst-Timor, Vietnam.

Otydliga uttalanden, som låter som att de inte stöder kraven:
Fiji, Irak, Saint Lucia, Thailand. (Fijis var roligast.)

Länder som tydligt är på en annan linje i den här debatten:
Antigua och Barbuda, Bosnien-Herzegovina, Grenada, Vatikanen, Malta, Portugal, Ungern, Trinidad och Tobago, Turkiet.

Bonus:

Du som läst ända hit förtjänar en bonus. Så vi tar och citerar Fijis fantastiska tal. För att vara klassat som otydligt är det ändå beundransvärt tydligt:

In a year of challenge, I am here to condemn not one but three great global conflicts.

The first is Russia’s war of aggression on Ukraine –– a scourge that reflects a brutal mentality of conquest and empire. No matter their size, no matter their might, Fiji is unafraid to condemn any warring nation. We owe nothing less to the Fijian peacekeepers who have sacrificed and paid the ultimate price for peace’s sake around the world. We in the Pacific, who have lived the horror of nuclear fallout, wholly denounce Mr. Putin’s threatened use of nuclear weapons. And I appeal to him: Give diplomacy a chance to bring this war to a speedy close.

I framtiden hoppas jag Schyman låter mer som Fiji, och mindre som Belarus.

***

Picture by Basil D Soufi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons