Max Andersson

Bästa hoppet om fred är att Ukraina fortsätter vinna kriget

Bild på Ukraina, som visar ockuperat territorium och hur Ukraina återerövrat stora områden under 2022.

De flesta svenskar vill att det ska bli fred i Ukraina så fort som möjligt. Men de som i likhet med till exempel Gudrun Schyman förespråkar en omedelbar vapenvila och fredsförhandlingar idag är ute på en farlig väg. Det är inte bara en dålig idé i sig – det undergräver också det svenska motståndet emot Nato.

Vad skulle bli konsekvensen av en omedelbar vapenvila? Ryssland ockuperar fortfarande stora områden i sydöstra Ukraina som de erövrade i början av kriget. Ryssland skulle bara använda vapenvilan för att befästa de ockuperade områdena, bygga infrastruktur för att kunna föra fram mer krigsmaterial, mobilisera värnpliktiga, och ladda upp för ett nytt anfall så fort de är starka nog att gå till offensiv igen.

Rysslands krigsmål är att förinta den ukrainska nationen, och att införliva området i det ryska imperiet. Det säger de öppet. De förtrycker civilbefolkningen i de ockuperade områdena och begår allvarliga krigsbrott. Det är svårt att kompromissa när den ena parten vill förinta motståndaren. Risken är stor att en vapenvila som låter Ryssland behålla de ockuperade områden bara kommer att vara ett tillfälligt avbrott i kriget.

Om fredsaktivister vill uppmana till vapenvila nu så bör de åtminstone koppla det till ett krav om omedelbar rysk reträtt från Ukraina.

Vi behöver komma ihåg att det är Ryssland som är angriparen, och att Ukraina är på god väg att vinna. Ryssland erövrade visserligen stora områden i början av kriget. Men de klarade inte av att försörja sina trupper i anfallet mot Kiev och de blev snart utdrivna ur norra Ukraina. Därefter har Ukraina sakta men säkert tagit tillbaka stora delar av sitt land. Stridslinjerna har böljat fram och åter, men steg för steg har ukrainarna återerövrat allt större områden. Bland annat storstaden Cherson i närheten av Krim, som Putin verkligen inte ville förlora. Ukraina har mottagit stora mängder vapen från Västmakterna, och de är enormt mycket starkare idag än när kriget började. När de hunnit träna sina soldater på de avancerade stridsvagnar som är på väg att levereras kommer de ha ett ännu bättre läge.

Vi inom den svenska vänstern bör stödja Ukrainas folk på deras egna villkor. Om de vill fortsätta kriget och återställa gränserna från 2022, eller befria Krim och Donbas så bör vi fortsätta stödja dem med vapenleveranser, bistånd och sanktioner emot angriparen. Det här kriget kommer förr eller senare sluta med förhandlingar. Om inte annat så kommer det behöva förhandlas om hur mycket krigsskadestånd Ryssland ska betala, och att alla kidnappade ukrainare, inklusive de bortförda barnen ska få återvända. Det är i första hand upp till Ukraina vad de vill förhandla om. Men vi kan hoppas att de ger den ryska imperialismen ett så stort nederlag att den accepterar Ukrainas demokrati och oberoende.

Om vi i Västvärlden inte stödjer Ukraina är det stor risk att Ryssland vinner. Och då kommer Putin att kasta sin blickar emot Baltikum, och i förlängningen även Finland. Om man är för fred och är motståndare till Sveriges Nato-anslutning så bör man vara mycket skeptisk till förslag om vapenvila som gynnar angriparen.

***


Picture By Viewsridge – Own work, derivate of Russo-Ukraine Conflict (2014-2021).svg by Rr016Missile attacks source:BNO NewsTerritorial control sources:Template:Russo-Ukrainian War detailed map / Template:Russo-Ukrainian War detailed relief mapISW, CC BY-SA 4.0, Link