Max Andersson

”Frihandelsavtalets betydelse överdrivs”

Jag har en replik på Lars Adaktusson i Borås Tidning 22/5.


***

Frihandelsavtalets betydelse överdrivs

I en ledarkrönika i BT 22/5 påstår Lars Adaktusson (KD) att TTIP-avtalet har enorm potential och skulle skapa både jobb och bättre välfärd. Tyvärr har Adaktusson inte bara fel om avtalets effekter utan verkar även helt ha missat de många risker som avtalet kan medföra för miljö och människor. Adaktusson hävdar att avtalet har enorm potential, och pekar bland annat på en studie från Kommerskollegium som säger att svensk export till USA ska öka med 17 procent. Vad betyder då detta för ekonomin i stort?

Jo, enligt samma studie handlar det om en tillväxt för Sverige år 2030 som motsvarar knappt åtta miljarder kronor. Det är inte ens hälften av vad Skatteverket betalade ut i Rot-avdrag år 2014. Inte heller finns det några trovärdiga belägg för att avtalet skulle skapa några jobb, tvärtom visar en ny studie från EU-parlamentets utredningsenhet att effekten på antalet jobb kan beräknas bli högst marginell.

I ett exempel om bilindustrin ser Adaktusson stora vinster. Nu handlar det dock inte i den här sektorn om direkt harmonisering (jämka så att man får samma tester/lagstiftning) utan ömsesidigt erkännande (godkänna varandras testmetoder för att en produkt är säker). Visst kan dubbeltestning te sig krångligt, men faktum är att det räddar liv. Enligt en omfattande trafiksäkerhetsstudie, där bland andra Chalmers deltagit, konstateras att det finns en riskskillnad gällande personskador mellan EU-testade bilar och amerikanska bilar. Det Europeiska transportsäkerhetsrådet (ETSC), som fungerar som rådgivare till EU-parlamentet och EU-kommissionen, menar att studien hissar en viktig varningsflagg och att TTIP-förhandlarna skulle riskera liv genom att ömsesidigt erkänna varandras fordonstester.

Visst finns det handelshinder och onödiga skillnader i standarder som hade kunnat åtgärdas via ett avtal. Men risken med TTIP är att även lagstiftning till skydd för miljö och människor behandlas som just ett hinder för handeln, snarare än som ett viktigt skydd för vår hälsa. Forskare, myndigheter och miljöorganisationer varnar för vilka effekter TTIP kan få på nuvarande lagstiftning och vår möjlighet att gå före med skarpa förslag för att stärka skyddet mot exempelvis farliga kemikalier i framtiden.

Det finns goda skäl att sansa debatten om TTIP:s förtjänster en aning och faktiskt ta de forskningsstudier som pekar på risker på allvar. Något annat vore direkt oansvarigt.