Max Andersson

”EU:s utveckling går i fel riktning”

Artikel i Miljömagasinet 19/6 2008 inför Miljöpartiets medlemsomröstning.

***

EU:s utveckling går i fel riktning

Sedan Sverige blev medlem 1995 har EU fortsatt att utvecklas i fel riktning. EMU har blivit verklighet, den EU-armé vi varnade för är på väg att bli verklighet. Två stora fördragsändringar har genomförts och EU har blivit ännu mer odemokratiskt och centraliserat. Trots att det irländska folket röstat nej till Lissabonfördraget så håller EU på och försöker driva igenom fördraget ändå. Lissabonfördraget är ett förslag till ny EU-grundlag som har nästan exakt samma innehåll som den EU-konstitution de franska och holländska väljarna röstade nej till 2005. Lissabonfördraget kommer att göra EU ännu mer centraliserat, och EU-ledarna verkar inte kunna dra någon annan slutsats av folkens nej än att det är ett misstag att låta folken rösta.

När vi ser till EU-medlemskapets effekter på Sverige så genomgår läget just nu en allvarlig försämring. Den senaste tiden har EU:s domstol behandlat flera fall som har att göra med arbetsrätten. Domar har fallit i Vaxholmsfallet, Ruffert och Viking Line-fallen som öppnar upp kraftiga lönesänkningar och social dumping. Den svenska fackföreningsrörelsen är djupt oroad, och inom LO börjar det nu höras tal om utträde ur EU även inom förbund som Byggnads och Metall som tidigare varit starkt EU-positiva. Samtidigt använder borgarna EU som verktyg för att få igenom högerpolitik som de skulle ha ytterst svårt att genomföra om inte EU tryckte på: De försämrar presstödet, och attackerar spelmonopolet och allmännyttan.

Om Lissabonfördraget träder i kraft kommer EU att ta ett stort steg mot att omvandlas till en superstat. Lissabonfördraget innehåller ett krav på att medlemsländerna måste stärka sina militära resurser (dvs upprustning), och de länder som vill skapa en gemensam EU-armé får rätt att gå före. EU:s utveckling till militär superstat kommer att bli omöjlig att stoppa.

Diskussionen om nästa EU-fördrag som ska flytta ännu mer makt till EU har redan börjat, och här i Sverige blåser folkpartiet till strid om EMU. EU-frågorna kommer snart att hetta till igen.

På miljöområdet gäller fortfarande samma dåliga regler som vi alltid har varit kritiska mot. Och det praktiska utfallet är lika dåligt som det alltid varit. EU förbjuder fortfarande medlemsstaterna att gå före och tvingar länder att föra en sämre politik. Företagens lobbyister har fortfarande möjlighet att bestämma politiken. Den nya kemikaliepolitiken REACH urholkades och stympades på grund av kemiindustrins framgångsrika lobbyingkampanj. Det är fortfarande industrin som har övertaget, och i EU kan politisk makt fortfarande köpas för pengar. EU:s fiskepolitik är en katastrof. På konsumentfronten kom det nyligen besked om att inte EU vill tillåta oss att förbjuda de allergiframkallande azo-färgerna i maten. Principen om den inre marknadens överhöghet står fortfarande över miljö och konsumentintressen.

Om EU någon gång skulle genomgå en stor förändring och förvandlas till något bra så finns det ingenting som hindrar att vi byter åsikt den dag det händer.

Men EU av idag är inte bättre idag än när vi gick med. Och utvecklingen går i fel riktning. Det finns ingen anledning att ändra vår grundläggande analys.