Max Andersson

EU:s klimatmål är alldeles för svaga

Idag släppte Vetenskapliga rådet för klimatfrågor en rapport som konstaterar att utsläppen av koldioxid måste sänkas rejält. För den insatte visar också rapporten visar också att EU:s klimatmål på 20% (kanske 30% om alla andra går med på det) är alldeles för oambitiöst, men det nämner DN ingenting om.

EU:s utsläpp bör minska med 30-40 procent till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Till 2050 bör de ha minskat med 75-90 procent. En nedskärning av tilldelade utsläppsrätter utgör en viktig del i arbetet för att nå de uppsatta målen.

Vad världen behöver nu är goda exempel. Vi behöver utveckla ny teknik som släpper ut mindre klimatgaser; vi måste ta den i bruk och få den att fungera. På några decenniers sikt måste vi bygga om våra samhällen helt så att de inte kräver utsläpp av klimatgaser.

Det är vi i den rika världen som har råd att utveckla morgondagens lösningar. Vi kan inte smita undan vårt ansvar genom att som EU föreslår köpa in en massa utsläppsrätter från tredje världen. EU:s klimatmål är alldeles för svaga.