Max Andersson

”EU behöver en ny handelspolitik som fokuserar på klimat, miljö och människor”

Nu kommer oroande signaler om att TTIP-förhandlingarna kan vara på väg att återuppas, men denna gång med Donald Trump. Jag skriver i Supermiljöbloggen.

EU behöver en ny handelspolitik som fokuserar på klimat, miljö och människor

Det kontroversiella TTIP-avtalet mellan EU och USA kan vara på väg att återupptas. Men att återuppta förhandlingarna vore ett fatalt snedsteg. Den berättigade kritiken mot CETA-avtalet med Kanada visar med all önskvärd tydlighet att EU:s handelspolitik behöver byta kurs”, skriver Max Andersson (MP), EU-parlamentariker idag i en debattartikel på Supermiljöbloggen. 

Tidigare i år godkände EU-parlamentet det kontroversiella CETA-avtalet med Kanada. Även om avtalet fortfarande har en lång väg att vandra innan det kan bli verklighet har högerpolitiker lyriskt välkomnat omröstningen – vilket knappast är förvånande då avtalet riskerar att försvåra progressiva reformer och låsa in redan genomförda avregleringar.

Än värre skulle det dock bli om det planerade handelsavtalet med USA, TTIP, skulle bli av. Signaler på att förhandlingarna, som avbröts när Donald Trump blev vald till president, är på väg att återupptas kommer nu från både EU och USA.

Avtalen med Kanada och USA är inga vanliga frihandelsavtal utan behandlar så skilda områden som investeringsskydd, liberalisering av tjänstehandeln och samarbete om framtida lagstiftning. Hundratals miljögrupper, konsumentorganisationer och fackförbund på båda sidor Atlanten har kritiserat avtalen för att hota klimatarbetet, driva på avreglering av offentlig sektor och försvåra möjligheten att stärka skyddet för miljö och människor.

Forskare i internationell rätt har varnat för hur avtalet skapar ett parallellt rättssystem där utländska företag ges möjlighet att stämma stater för ny klimat- eller miljölagstiftning som upplevs hota värdet av deras investeringar.

Donald Trump har som amerikansk president redan vidtagit ett flertal åtgärder som försvagat miljöskyddet och skyddet för folkhälsan, och lämnade dessutom nyligen Paris-avtalet om klimatet.USA har sedan tidigare pekat ut EU:s förbud mot hormonbehandlat kött, kemikalielagstiftningen REACH och bränslekvalitetsdirektivet (en klimatåtgärd för att sänka trafikens koldioxidutsläpp) som handelshinder. Är det verkligen realistiskt att tro att det går att uppnå ett avtal som är bra för miljö och klimat med en sådan part?

För oss som förespråkar en fri och rättvis handel är det självklart att den protektionism USA:s president Donald Trump förespråkar är mycket oroande och något som kan få konsekvenser för ett exportberoende land som Sverige. Men att försöka leda bort Trump från protektionismen genom att förhandla ett regel- och investeringsavtal som TTIP på hans och amerikanska storföretags villkor är knappast en lösning.

Det rådet inget tvivel om att vårt samhälle står inför en mängd utmaningar. Vi behöver stärka skyddet mot farliga kemikalier, förbättra djurskyddet, ta tag i miljöproblemen, åtgärda de accelererande ekonomiska klyftor som sliter isär samhället och genomföra en genomgripande samhällsomvandling för att nå klimatmålen.

Det grundläggande problemet med avtal som TTIP och CETA är att de begränsar vårt politiska manöverutrymme och praktiska förmåga att uppnå just detta. Därför behövs förändring – rätt använd kan den fria och rättvisa handeln vara ett kraftfullt verktyg för att främja både klimatet och miljön.

Men såväl CETA som TTIP missar denna möjlighet. EU behöver en ny handelspolitik som låter klimat, miljö och människor stå i centrum.

Det är hög tid att slänga TTIP i papperskorgen och våga ge en sådan alternativ handelspolitik chansen.

Max Andersson (MP)
EU-parlamentariker