Max Andersson

Ett stort tack!

Jag vill tacka alla som hjälpt till i valrörelsen. Både ni som tröskat idéer på våra möten, stått i valstuga, och delat ut valsedlar såväl som alla som har diskuterat politik med vänner, släktingar och arbetskamrater.

För några år sedan satte vi målet att få två riksdagsmandat här i Göteborg. Vallagen har ändrats så att det är betydligt svårare att få två mandat än det en gång var, men tack vare hårt arbete så gick det vägen. Här i Göteborg gjorde vi vårt bästa valresultat någonsin, och hela 24694 människor valde att rösta på de gröna.

Nu börjar den verkligt svåra uppgiften – att använda den här plattformen på rätt sätt och bedriva en framgångsrik oppositionspolitik så att vi ökar ytterligare och vinner nästa val.

Det här är ett arbete som jag ser fram emot. Tillsammans kommer vi att klara det också!