Max Andersson

En särskild EU-domstol för immaterialrätt?

I senaste numret av EU-kommissionens tidning Europaposten nr 8/09 så har ordföranden för EG-domstolens förstainstansrätt Marc Jaeger en debattartikel där han tar upp problemet med förstaintstansrättens ökade arbetsbelastning. Handläggningstiderna har blivit alldeles för långa, och enligt Jaeger är förstainstansrätten nu så överlastad att man antingen måste ge den mer resurser, eller också bryta ut områden från dess uppdrag och lägga de på en specialdomstol. Som exempel nämner han en specialdomstol för immaterialrätt

En immaterialrättsdomstol skulle framförallt avgöra mål som handlar om varumärkestvister, men det är mycket möjligt att också mål som handlar om patenträtt och upphovsrätt flyttas till den nya domstolen. Om det här bara vore ett nytt sätt att organisera rättsväsendet så vore saken inte värd att orda om, men frågan är om en ny specialdomstol som bara sysslar med immaterialrätt verkligen kommer att fatta samma beslut som man hittills har gjort?

När man ska döma i den här sortens mål så kan svaret, som till exempel i Telefonica-domen, hänga på vilken avvägning man gör mellan immaterialrätt och integritet. I patenträttsfrågor kan det handla om en avvägning mellan immaterialrätt och sunt förnuft. Det är inte uteslutet att en samling immaterialrättsspecialister kommer att ta bättre beslut än andra domare, men jag är lite orolig för risken att de istället kommer att ta immaterialrättens parti.

Det här är en fråga som det är värt att hålla ögonen på.