Max Andersson

Amerikansk klimatdebatt: ”CO2 is Green”

Det finns tecken på tillnyktring i den amerikanska klimatdebatten, men deras debatt skiljer sig fortfarande en hel del från vad vi är vana vid här hemma i Sverige.

Ett slående exempel är den här halvsidesannonsen från organisationen ”CO2 is green, Inc” som jag såg i Washington Post förra veckan. Om du vill få ett gott skratt genom att läsa annonsen kan du klicka på bilden.

”CO2 is green” är inte oroade över klimatförändringarna. Istället påstår de att det är en myt att CO2 skulle vara en förorening. Enligt organisationen är en ökad halt CO2 i atmosfären bra för naturen eftersom det gynnar växtligheten. Koldioxid är inte bara naturligt, utan till och med något njutbart.

”In fact, we all exhale CO2 and enjoy it in our carbonated beverages.”

Den här annonsen är inte representativ för politikens mittfåra, men det är ändå ett smakprov på hur klimatdebatten ser ut i världens mäktigaste land.