Max Andersson

En delseger för valarna

Den internationella valfångstkommissionen, IWC:s möte i Alaska resulterade i en mindre seger för valarna. Förslagen om att luckra upp förbudet mot kommersiell valjakt röstades ned, och istället blev det en förstärkning av förbudet. Det verkar också som att Sverige ändrade sig och röstade rätt till slut.

Men allt är inte bra. Förbudet skulle kunna förstärkas ytterligare, och frågan om vad man ska göra för att lösa problemet med att 300000 valar dör varje år för människohand som bifångster eller i kollissioner diskuterades inte ens. Greenpeace kommer att fortsätta arbetet för valarna, och bland annat kämpa för att få till stånd marina reservat av tillräcklig storlek.

Japan var dock som vanligt missnöjd med IWC:s resultat, och igår hotade japanerna [död länk] att lämna valfångstkommissionen. Det är lite av en tradition att de hotar med det efter mötena, och det behöver inte tas på allvar. Japan skulle inte ha råd med de internationella sanktioner och konsumentbojkotter som det skulle resultera i.

Och det här är relevant även i ett större sammanhang när det gäller frågan om hur världen ska se ut i framtiden.

Det finns de som har ett provinsiellt eurocentriskt perspektiv och som tror att EU:s överstatlighet är någon form av lösning på de globala problemen. Men man måste komma ihåg att det ju inte är överstatlighet som har räddat valarna från utrotning fram till nu. Valarna har räddats genom mellanstatligt samarbete, och understatlig opinionsbildning. Det fungerar inte perfekt, men det fungerar. Och av de två så är det opinionsbildningen som är det i särklass viktigaste.

När det gäller globala problem så är det understatlighet och mellanstatlighet som är de framkomliga vägarna för att hitta en lösning. Det är så vi kommer att lösa frågan om klimatet också.