Max Andersson

Debattartikel om TTIP

Jag har fått in en artikel om handelsavtalet TTIP i Lidköpingsnytt.

***

Just nu pågår förhandlingar mellan EU-kommissionen och USA om ett nytt handelsavtal som kallas TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Förhandlingarna är hemliga, men innehållet har delvis läckt ut. Tanken är att öka välståndet genom att avskaffa tullar och handelshinder.

I grund och botten är det en god idé, men några av de förslag som diskuteras är mycket kontroversiella. Bland annat föreslås att införa särskilda regler för investeringsskydd som gör det möjligt för företag att stämma länder som stiftar lagar som hotar deras vinster. Sådana system finns redan på vissa områden och de missbrukas. Tobaksbolaget Philip Morris har till exempel stämt Australien för att de stiftat en lag om att cigarettpaket ska utformas neutralt och med varningstext.

Några av de stora konfliktfrågorna handlar om bekämpningsmedel, kemikalier och mat. Bland annat så tillåter USA kött från djur som fötts upp på tillväxthormon eller ständigt utfodras med antibiotika. USA tillåter också att kycklingar doppas i klor för att döda bakterier innan det går ut i butikerna.

På kort sikt är det säkert billigare att föda upp djur under dåliga villkor, men i det långa loppet blir det stora kostnader för miljö och människors hälsa. Om vi inte vill att våra bönder ska riskera att konkurreras ut av det amerikanska industrijordbruket så måste vi stå på oss i förhandlingarna för få behålla höga krav.

Det nya EU-parlament som väljs på söndag kommer att ha makten att godkänna eller förkasta TTIP-avtalet när det är färdigförhandlat. Miljöpartiet ser gärna ett bra avtal, men vi kommer inte att kompromissa bort vare sig demokrati, miljö eller hälsa. Om USA och EU-kommissionen lägger fram ett dåligt avtal kommer vi att rösta emot det.

Det är viktigt att människor röstar i EU-valet nu på söndag. För det kommer att spela roll i verkligheten vilka partier som blir valda.

Max Andersson (MP), kandidat till EU-parlamentet