Max Andersson

Debatt: ”Rösta för klimatet”

Igår kom klimatartikeln som jag skrivit tillsammans med klimatnätverket in i Borås Tidning, samtidigt som jag kampanjade med smältande isblock i Karlstad.

***

Rösta för klimatet


I dagarna har det rapporterats att glaciärerna i det känsliga västra Antarktis redan börjat smälta och att processen troligen inte kan stoppas. Det kommer att få allvarliga konsekvenser för havsnivån det här århundradet. 

Miljön och klimatet är de frågor som svenskar oroar sig över mest, och de hör hemma i EU-valrörelsen. De närmaste åren blir avgörande för om vi ska lyckas minska utsläppen i tid för att undvika en farlig uppvärmning. Ytterst handlar det om vi ska skapa en bra framtid för våra barn och kommande generationer. 

Miljöförstöring, försämrad havsmiljö och klimatförändringar är de tre frågor som flest svenskar oroar sig för enligt en ny rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. EU är en av de största aktörerna i världen i dessa frågor och EU-parlamentet är en viktig arena.

Svenskar har historiskt sett visat ett svalt intresse för EU-valen. Men tiden då EU-parlamentet bara var en diskussionsklubb är länge sedan förbi. Idag har EU-parlamentet makt och kan påverka på riktigt. Det är särskilt viktigt på miljöområdet.

De senaste rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC presenterat visar tydligt att utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet. Politiker har enats om att temperaturökningen måste hejdas innan den når två graders uppvärmning. Men halten av koldioxid i atmosfären fortsätter att öka, och på 30 år har den ökat med 60 ppm. Nu i april uppmättes för första gången ett månadsmedelvärde över 400 ppm. Så högt har det inte varit på minst 800 000 år.

För långsiktig global klimathälsa måste vi sannolikt sträva efter att ligga under 350 ppm, en nivå som vi passerade för 25 år sedan.

För att säkra ett hållbart klimat krävs mycket kraftfulla åtgärder, framför allt från de rika länderna. FN:s klimatrapport är optimistisk och visar på att det finns mycket som vi kan göra för att hejda temperaturökningen. Men det är viktigt att agera nu.

Den kommande mandatperioden i EU-parlamentet måste ge resultat. Ett parlament med starkt miljöfokus kan påverka FN:s klimatförhandlingar i Paris nästa år. Men oavsett om vi får ett bra klimatavtal måste Sverige och EU gå före. Vi har resurserna och förutsättningarna. Vi kan visa världen att det går att ta ansvar.

Miljöpartiet arbetar för en långsiktig klimatpolitik där EU:s koldioxidutsläpp minskas med 60 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer med sikte på utsläpp nära noll år 2050. Till 2030 ska minst 45 procent av EU:s energi vara förnybar och energianvändningen ska effektiviseras med 40 procent jämfört med 2010 års nivå. Det behövs en fungerande handel med utsläppsrätter som sätter ett tydligt pris på utsläppen så att det lönar sig att minska dem.

Vi måste minska utsläppen från transporterna. Det kan göras bland annat genom bränslesnålare fordon som på sikt drivs med el eller förnybara bränslen, utveckla järnvägsnätet med snabbtåg i Europa och att flyget börjar betala för sina utsläpp. 

Miljöpartiet vill att produkter ska vara lätta att återanvända eller återvinna samt att det blir billigare att reparera saker som går sönder jämfört med att köpa nya.

Klimatfrågan handlar om solidaritet med framtiden. Många av dagens barn kommer att få uppleva sekelskiftet. För att deras liv ska bli bra måste vi vända utvecklingen snarast.

Vi som idag har rösträtt behöver tänka långsiktigt och inse att framtiden är påverkbar. De kommande fem åren i EU-parlamentet spelar en stor roll för framtidens klimat. 

Max Andersson (MP), kandidat till EU-parlamentet, Göteborg