Max Andersson

Censur?

Den uppmärksamme läsaren noterar säkert att de fåtaliga kommentarerna på denna blogg plötsligt har försvunnit spårlöst. Jag har installerat Haloscans kommentarer (med Trackback) på bloggen; och deras löfte om att de gamla kommentarerna skulle integreras i systemet var väl mer att betrakta som en målsättning än ett löfte.

Men nu fungerar det igen.