Max Andersson

Lobbyism

Seminarium om lobbyism

Osund lobbyism eller demokratisk påverkan – var går gränsen? 

Kongress-seminarium:
Tid: Fredag 25 maj kl 18.30-19.30
Plats: seminarierum Oden på plan 1

De gröna har kämpat hårt för att reglera lobbyisterna i EU, men problemet är stort även i Sverige. Som vi har sett i Saudi-affären så är den svenska lobbyismen närmast oreglerad. Är det dags att skärpa reglerna även här? Men var går egentligen gränsen mellan osund lobbyism och demokratisk påverkan? Kan lobbyismen bli demokratisk? Och kan Miljöpartiet göra mer?

Medverkande: Max Andersson, ledamot i MP:s partistyrelse, Carl Schlyter, EU-parlamentariker och Helene Öberg, sammankallande i partistyrelsen och Årets Lobbyist 2010.

Etiska regler om lobbying

Jag har motionerat till miljöpartiets kongress om etiska regler kring lobbying. Miljöpartiet har länge jobbat bra med frågorna om lobbyismen på EU-nivå, men när det gäller lobbyismen i Sverige har vi inte varit lika aktiva. På senare år har det också blivit allt fler miljöpartister som arbetar inom PR-branschen. Det är hög tid att skärper vår politik även när det gäller lobbyismen i Sverige och skaffar oss ett ordentligt regelverk med krav på tydlighet och öppenhet.

Etiska regler kan vara bra att ha. Ett parti som socialdemokraterna kan vara slarvigt nog att dra på sig en Primeaffär, men vi miljöpartister måste ha högre ambitioner än så.

Årets sämsta lobbyingbrev?

“Käre Herr Andersson
En stor del av våra nationella resurser går till att rycka ut vid katastrofer som 11 september och orkanen Katrina, och till att finansiera program rörande undervisning och drogmissbruk.”

Våra nationella resurser?

Scientologerna har skickat ut ett lobbyingpaket till riksdagens ledamöter, och brevet är helt uppenbart en direkt översättning av ett text som riktar sig till amerikaner.

Det är inte särskilt smart. Scientologerna antyder att man blir smartare av att gå med i deras sekt, men det verkar inte ha hjälpt för deras PR-avdelning.