Max Andersson

”Bemöt kritiken, Cecilia Malmström”

Jag har fått in en replik i GP på Cecilia Malmströms TTIP-artikel.

***

Bemöt kritiken, Cecilia Malmström

EU-kommissionären Cecilia Malmström påstår att TTIP-avtalet är viktigt för Västsverige i form av tillväxt och jobb. Men det finns inga trovärdiga bevis för att så skulle vara fallet, skriver Max Andersson (MP).

Det är inte första gången som Cecilia Malmström påstår att TTIP ska skapa tillväxt och jobb, trots att de seriösa studier som utvärderat avtalets ekonomiska effekter finner ytterst måttliga effekter på tillväxten, även i de mest optimistiska scenarier. Det finns heller inte några tillförlitliga siffror om att avtalet skulle skapa jobb. Det vore klädsamt om Malmström i jakten på att avliva TTIP-myter kunde adressera även sina egna.

Att kött med tillväxthormon inte lär godkännas inom EU är korrekt, men EU-kommissionen har samtidigt öppnat för att amerikanskt kött, producerat med obefintligt djurskydd och omfattande antibiotikaanvändning på friska djur i tillväxtfrämjande syfte, kan tillåtas – och därmed riskera att snedvridna konkurrensen mot exempelvis svenska bönder. Kritiken mot TTIP är långt större, och betydligt mer komplex, än att enbart handla om hormonbehandlat kött. Likväl tar Malmström alltid upp just detta argument i samtliga sina debattinlägg för att visa på någon form av mytbildning kring avtalet. Det är svårt att som Malmström påstå att man avlivar myter, när man inte bemöter den kritik och de farhågor som faktiskt finns.

Många farhågor
För farhågor finns. Kemikalieinspektionen har varnat för att samarbete kring regleringar på kemikalieområdet kan försvåra framtida lagstiftning mot farliga kemikalier. Miljöorganisationer pekar på att EU:s ambition att via avtalet importera massivt med skiffergas och råolja (från tjärsand) riskerar att stjälpa unionens klimatmål. Och den tvistlösningsmekanism som planeras i avtalet riskerar att bli ett verktyg för utländska företag att utmana miljö- och konsumentlagar utanför det nationella domstolssystemet.

Ett TTIP-avtal som handlade om frihandel hade kunnat innebära positiva effekter för en del enskilda sektorer i Västsverige. Tyvärr är dock TTIP snarare ett regelavtal än ett frihandelsavtal, och riskerna i nuläget långt större än de potentiella vinsterna.

Drygt tre miljoner människor har skrivit under en protestlista mot TTIP, och nyligen demonstrerade cirka 150 000 människor mot avtalet i Berlin. Malmström borde vi det här laget veta att kritik som ger upphov till sådana protester handlar om betydligt mer än hormonbehandlat kött.

Max Andersson (MP)
EU-parlamentariker