Max Andersson

Artikel: ”Ekot har helt fel om klimatforskare”

Publicerad på Newsmill 2010-03-08

***

Ekot har helt fel om klimatforskare

Det är inte ofta som Dagens Eko publicerar en nyhet som är rakt igenom felaktig. Ekot är med rätta en av Sveriges mest ansedda nyhetsredaktioner och de är väldigt måna om den positionen. Nu har de ändå av någon anledning trampat i klaveret rejält när det gäller den så kallade ”climategate”, och trots att det är tre veckor sedan det hände har man inte rättat missen, utan valt att låtsas som om det aldrig hänt.

Måndagen den 15:e februari publicerade Ekots hemsida artikeln ”Klimatskandalens huvudperson tvekar”. Det var en fullständigt häpnadsväckande nyhet: En av de tyngre forskarna i klimatfrågan hade plötsligt ändrat åsikt om människans påverkan på klimatet. Det enda problemet med det hela är att det inte var eller är sant.

Artikeln inleddes med orden ”Nu svänger professor Phil Jones, centralfiguren för Climate-gate skandalen, i frågan om global uppvärmning.” Phil Jones är en av världens ledande klimatforskare och chef för det brittiska klimatforskningsinstitutet vid University of East Anglia. Jones har gett en intervju till BBC, och det är denna intervju som Ekot återger.

Ekots artikel innehåller flera underligheter. Förutom påståendet om att Phil Jones svänger – som i en senare version av texten ändrades till att han inte längre är säker – hävdas det bland annat att han i intervjun sagt att det inte finns några statistiskt säkerställda bevis för en global uppvärmning de senaste femton åren.

Men detta har Phil Jones aldrig sagt. Det är lätt att kontrollera saken om man läser den BBC-intervju som Ekot refererar till i original.

Ingenting i intervjun tyder på någon ändrad bedömning gällande klimatfrågan. Istället säger Phil Jones klart och tydligt att han är 100 % säker på att jorden har blivit varmare. Han hänvisar också till klimatpanelen IPCC om att det finns bevis att merparten av uppvärmningen sedan 1950-talet beror på mänsklig aktivitet.

Professor Jones säger också att det är svårt att uppnå statistisk signifikans för en så kort period som 15 år, vilket är något helt annat än att säga att han inte tror att en uppvärmning sker. Tvärtemot visar materialet för de senaste 15 åren på en uppvärmning, om än inte i en sådan grad att man kan dra säkra vetenskapliga slutsatser bara utifrån en så kort period. Det intressanta med detta är att han definitivt inte drar den motsatta slutsatsen av den uppvärmning som sker: Att det inte skulle ske någon uppvärmning.

Detta svar från Professor Jones, att han vill tolka materialet försiktigt, men att han är helt säker på att uppvärmningen finns där och till stor del är skapad av människan, tolkar alltså Ekot som sin motsats: Att han ändrat uppfattning.

Det som är lite pinsamt för Ekots är att deras artikel innehåller samma fel och missvisande tolkningar av BBC-intervjun som dagen innan publicerats av den illa ansedda brittiska skandaltidningen Daily Mail, som bedriver en kampanj mot klimatforskningen.

Klimatförnekarna på Daily Mail har gjort något som man nog måste säga är en väldigt fri tolkning av Professor Jones uttalanden. Eller med klarspråk: man har i princip ljugit ihop en artikel om Jones BBC-intervju.

Hur Daily Mails nyhetstolkning hamnade på Ekots hemsida vet jag inte, men det man borde ha gjort är att rätta artikeln när folk ringde och påpekade felaktigheterna. För många ringde, jag var en av dem.

Men det valde Ekot alltså att inte göra och då får jag med visst beklagande nu lämna in en anmälan till granskningsnämnden.

Klimatdebatten är infekterad, och de senaste åren har tonläget från vissa av klimatförnekarna blivit allt högre. Det som pågår går ofta över gränsen till att urarta till rent förtal av klimatforskare.

I en sådan situation är det extra viktigt att journalister och ansvariga på nyhetsredaktioner förhåller sig kritiska till det material som når dem. Det är inte oviktigt att rapportera hur forskare resonerar kring klimatfrågan, vad de är mer säkra på och vad de är mindre säkra på. Men det man skriver och rapporterar måste vara sant. Det går inte an att agera som den annars utmärkta och mycket dugliga Ekot-redaktionen gjorde runt den här publiceringen den 15 februari.

Max Andersson