Max Andersson

Årets sämsta lobbyingbrev?

”Käre Herr Andersson
En stor del av våra nationella resurser går till att rycka ut vid katastrofer som 11 september och orkanen Katrina, och till att finansiera program rörande undervisning och drogmissbruk.”

Våra nationella resurser?

Scientologerna har skickat ut ett lobbyingpaket till riksdagens ledamöter, och brevet är helt uppenbart en direkt översättning av en text som riktar sig till amerikaner.

Det är inte särskilt smart. Scientologerna antyder att man blir smartare av att gå med i deras sekt, men det verkar inte ha hjälpt för deras PR-avdelning.