Max Andersson

Är EMU på väg att spricka?

Den erfarne ekonomijournalisten Ambrose Evans-Pritchard skriver att det är oundvikligt att EMU spricker de närmsta åren. Det är ett modigt påstående, men han är värd att ta på allvar. Artikeln Divorce inevitable as eurozone splits into two camps är läsvärd.

Enkelt uttryckt så är Tyskland är på väg in en högkonjunktur och behöver en räntehöjning, medan medelhavsländerna har stora problem och behöver lägre ränta. Spanien har en fastighetsbubbla som är på väg att spricka och i Italien har ministrar redan börjat tala om utträde ur EMU. Det ser rätt marigt ut för valutaunionen.

Jag tror att Evans-Pritchards har fel. Det kommer att kosta, men det är mycket möjligt att EMU överlever den här krisen. Som ekonomijournalist underskattar han den politiska viljan bland medlemsländernas regeringar att låta ekonomierna ta stryk för drömmen om ett enat Europa. EMU är ett ekonomiskt irrationellt projekt, men politiken är inte alltid rationell.

Men det kan vara vara värt att kolla upp om Ladbrokes bjuder på några bra odds på att han har rätt.