Max Andersson

Allmännyttan i fara

EU-medlemskapet är en hävstång som högerkrafter använder för att tvinga igenom saker de annars aldrig hade kunnat få igenom i Sverige.

SvD rapporterar om hur allmännyttan nu kan komma att försvinna, och EU är i allra högsta grad inblandat. Om det förslag som SvD rapporterar om går igenom kommer många människor få höjda hyror.

Det är inte EU som tvingar oss att göra precis på det här viset. EG-rätten ger oss ett visst manöverutrymme. Men förslaget hade aldrig lagts fram om det inte vore för EU.