Max Andersson

Video: ”Shame on you, EPP!”

EU behöver tuffare lobbyregler, och efter flera års arbete skulle EU-parlamentet äntligen rösta om mitt förslag om lobbytransparens den 31 januari 2019. Lätt förenklat innebar förslaget att ansvariga ledamöter ska berätta när de haft ett möte med en lobbyist. Men inför omröstningen tydde allting på att vi skulle förlora.

För att få igenom en skärpning av reglerna krävdes en absolut majoritet av parlamentets ledamöter, vilket erfarenhetsmässigt är svårt när kontroversiella omröstningar hålls i Bryssel. Dessutom hade EPP-gruppen, där Moderaterna och Kristdemokraterna är med, tagit till en specialregel som gör det möjligt att hålla omröstningen om mer öppenhet hemlig!

EPP hade också sett till att reglerna inte skulle debatteras i plenum. Men jag begärde en ordningsfråga, och såg till att frågan lyftes ändå.

Hur gick det? Vi vann överraskande med 4 rösters marginal! Det här är inte bara ett av mina bästa tal. Sannolikt var det också direkt avgörande för att den nya lagen gick igenom.