Max Andersson

”Vi står upp för integriteten”

”EU-domstolen har slagit fast att informationen som samlas in av operatörerna kan användas till att kartlägga människors umgängeskretsar och relationer. Vår bild är att lagen i sin nuvarande form är problematisk”, skriver jag och Anders Schröder i en replik i SVT Opinion.

 

”Vi står upp för integriteten”

Henrik Alexandersson hävdar i en debattartikelSVT Opinion att Miljöpartiet har släppt integritetsfrågorna. Det stämmer inte.

Tvärtom arbetar miljöpartiet aktivt för att stärka den personliga integriteten för vanliga medborgare.

Tillsammans med en teknikens ökande möjligheter kommer också ökande utmaningar. Människors personliga integritet måste värnas, både från staten och från företag eller andra medborgare som kan vilja samla in känslig information om individer.

Det är en utmaning för varje regering att ständigt se till att följa den tekniska utvecklingen, så att juridiken inte blir omsprungen av tekniken.

Under de senaste åren har en rad lagar införts både i Sverige och EU som lett till en ökade övervakning av människor, registrering av vår
kommunikation och utvidgade möjligheter för både stater och företag att använda sig av den här informationen.

Ett tydligt exempel är datalagringsbestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation, som kräver att information om vem du ringt, e-postat eller sms:at och när och varifrån du gjorde det, sparas av din operatör och kan begäras ut av polisen.

Vi ser detta som djupt problematiskt, eftersom det innebär massövervakning av alla människor, inte bara dem som misstänks för allvarliga brott.

Vi kan inte utgå ifrån att information som samlas in och lagras alltid kommer att användas på det sätt som den gör idag, och vi måste också ta hänsyn till den mänskliga faktorn.

EU-domstolen har slagit fast att informationen som samlas in av operatörerna kan användas till att kartlägga människors umgängeskretsar och relationer, var de bor och uppehåller sig, personens vardagliga aktiviteter, med mera.

Vår bild är att lagen i sin nuvarande form är problematisk. Därför har vi också inlett en översyn av lagen med syftet att stärka den personliga integriteten. Detta ligger i linje med överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringsförklaringen.

I den läggs tyngd på den att den personliga integriteten ska stärkas i både Sverige och EU. Datalagringen pekas särskilt ut som ett område där vi behöver se över lagstiftningen.

Inte minst är en översyn av lagen om elektronisk kommunikation viktig i ljuset av att EU-domstolen ogiltigförklarat datalagringsdirektivet, som låg till grund för lagstiftningen. Flera länder har också upphävt sin lagstiftning till följd av EU-domstolens beslut.

Det är därför viktigt att vi försäkrar oss om att Sveriges lagstiftning tar tillräcklig hänsyn till rätten till ett privatliv, så att vi lever upp till EU:s krav och så att Sveriges medborgares integritet värnas.

Max Andersson (MP)

EU-parlamentariker

Anders Schröder (MP)

IT-politisk talesperson och riksdagsledamot