Max Andersson

”Vi delar Vänsterns oro över handelsavtalet”

Vi ser med stor oro på vilka potentiella konsekvenser handelsavtalet TTIP kan få och kommer att granska förhandlingarna noggrant även fortsättningsvis skriver jag i en replik i ETC på vänsterpartisten Jens Holms debattartikel ”Var slutar MP:s vandring högerut?”.

 

”Vi delar Vänsterns oro över handelsavtalet”

Miljöpartiet är tydliga med att vi är skarpa motståndare till att tvistlösningsmekanismen ISDS ska ingå i EU:s planerade handelsavtal med USA och Kanada. Jag kan därför lugna Jens Holm, som i Dagens ETC nyligen efterfrågade Miljöpartiets röst i den här debatten.

Kritiken växer mot den speciella tvistlösningsmekanism (ISDS) som finns i många handelsavtal och som ger företag möjlighet att stämma stater, utanför det nationella rättssystemet, för demokratiska beslut som påverkar värdet av företagets investeringar. Flera handelsministrar och parlament har sagt att de varken vill se ISDS i handelsavtalet med USA (TTIP) eller Kanada (CETA). När EU-kommissionen häromveckan presenterade resultatet av ett offentligt samråd kring denna tvistlösningsmekanism visade det sig även, föga förvånande, att storföretag gillar tvistlösningen medan fackförbund, akademiker, miljöorganisationer, småföretag och medborgare inte gör det. Miljöpartiets EU-parlamentariker har även tidigare deklarerat att vi säger nej till ISDS i avtalet med USA.

Det är också värt att notera att en ISDS-mekanism i avtalet med USA skulle innebära en stor förändring mot idag. Inte bara skulle mekanismen tillämpas på avtalets alla delar, utan också öppna för närmare halva världsekonomin att nyttja ett tvistlösningsförfarande utanför nationella domstolar mot exempelvis Sverige. Därutöver är behovet av ISDS mellan EU och USA ytterst litet eftersom båda parter redan har fungerande rättssystem. Faktum är att det även saknas vetenskapliga bevis för att ISDS ökar utländska investeringar – argumentationen för att ISDS behövs i TTIP-avtalet är således anmärkningsvärt svag.

Den svenska regeringen har i sin regeringsförklaring slagit fast att handelsavtal ska respektera demokratiskt fattade beslut och att Sverige ska främja en rättvis världshandel där vi står upp för miljön, löntagarnas intressen och människors hälsa. Vi kommer att driva denna hållning både i Sverige och i EU-parlamentet. Vi har arbetat intensivt under hela processen med att granska avtalet och påverka det i så miljövänlig och demokratisk riktning som möjligt. Påtryckningar från bland annat den gröna rörelsen har fått EU-kommissionen att ta små, små steg för mer öppenhet i förhandlingarna även om mycket återstår. Vi ser med stor oro på vilka potentiella konsekvenser avtalet kan få och kommer att granska förhandlingarna noggrant även fortsättningsvis.

Precis som Jens Holm ser jag med oro på alla de kontroversiella fall runtom i världen där ISDS i andra handelsavtal har använts för att underminera demokratiskt fattade beslut om att skydda folkhälsa och miljö. Givetvis bör företag ha rätt till juridiskt skydd. Det har de dock idag, även utan ISDS. Det normala domstolsväsendet ska därför användas även för internationella investeringsavtal. Risken är annars stor att demokratin ersätts med affärsjuridiken. Då riskerar såväl miljön som medborgarnas rättigheter att hamna på undantag.

Max Andersson (MP)

EU-parlamentariker